เขียนเกม 3 มิติด้วย Unity การสร้างระบบ Melee Combat แบบ Noob

เขียนเกม 3 มิติด้วย Unity การสร้างระบบ Melee Combat แบบ Noob

บทเรียน Noob หน่อยครับเป็นการสร้างระบบ Melee Combat เบื้องต้นแบบง่ายๆ พร้อม Logic ของศัตรูหรือระบบ AI ในการเข้ามาต่อสู้ประชิดตัวกับเราด้วย Unity แบบง่ายครับ

Continue Reading ...