1 week ago

  การทำ Face Detection บน Video ด้วย Python และ OpenCV

  บทเรียนต่อไปนี้คือเทคนิคการทำ Face Detection ด้วย Python และ OpenCV ในการจับใบหน้าคนที่ปรากฏบนไฟล์ Video
  2 weeks ago

  สร้าง Web ด้วย Python Django การรับค่า Firebase Realtime Database

  บทเรียนการสร้างเว็บ CMS ดึงข้อมูลรายการจาก Firebase Realtime Database ด้วย Python กับ Django framework
  2 weeks ago

  สร้าง Web ด้วย Python Django การจัดการข้อมูล Firebase Realtime Database

  บทเรียนการสร้าง Web Application ด้วย Python กับ Django framework ในส่วนของการจัดการข้อมูล Firebase Realtime Database สำหรับเว็บ CMS
  3 weeks ago

  สร้าง Web Application ด้วย Python Django ทำระบบ Sign Up สมัครสมาชิกด้วย Firebase

  บทเรียนการสร้าง Web Application ด้วย Firebase Authentication บน Django และ Python การทำระบบ Sign Up สมัครสมาชิก
  3 weeks ago

  สร้าง Web Application ด้วย Python Django เข้าระบบด้วยการทำ Firebase Authentication

  บทเรียนการพัฒนา Web Application ด้วย Python ร่วมกับ Django โดยจะเป็นการทำ Template สำหรับหน้าเข้าระบบด้วย Firebase Authentication สำหรับผู้เริ่มต้นอยากให้เว็บไซต์มีหน้าแรกสำหรับจัดการข้อมูลโดยใช้ Email และ Password
  4 weeks ago

  การพัฒนา Web Application บน Python ด้วย Django Framework

  สำหรับสายพัฒนาเว็บไซต์ บทเรียนนี้มารู้จัก Django Framework ที่ใช้ในการสร้าง Web Application ในฝั่งของ Back End ที่พัฒนาด้วยภาษา Python
  4 weeks ago

  Review: บริการ AI for Thai มาทดสอบระบบการระบุตำแหน่งบุคคลในภาพ (Person Detection) ด้วย Python กัน

  เรามาใช้ Services: AI for Thai ของ Nectec กันหน่อยทำงานร่วมกับ Python เพื่อตรวจหาตำแหน่งของบุคคลในภาพถ่ายด้วยระบบ Person Detection
  4 weeks ago

  Object Detection ตรวจจับวัตถุด้วย Python และ TensorFlow ร่วมกับ MatplotLib

  บทเรียนนี้จะเป็นการสอนเทคนิคการทำ Object Detection การตรวจจับวัตถุด้วย Code 10 บรรทัดโดยใช้ Python และ Tensorflow เพื่อค้นหาว่ามีวัตถุใดบ้างในภาพ
   July 21, 2016

   สร้าง Desktop Apps ด้วย NodeJS และ Ionic Framework

   บทเรียนรอบนี้เน้นการ Integrate ระหว่างการสร้าง Desktop Apps ด้วย Electron และ NodeJS ร่วมกับ ionic framework เน้นความเป็นไปได้
   April 18, 2016

   การใส่ Admob ในแอพพลิเคชัน ionic framework

   บทความนี้จะเป็นตัวอย่างในการนำป้ายโฆษณา Admob ของ Google ไปติดไว้ในแอพพลิเคชันที่พัฒนาด้วย ionic framework ของเราสำหรับสร้างรายได้
   April 7, 2016

   Ionic Framework กับการเชื่อมต่อ Facebook Connect

   ตัวอย่างในบทเรียนนี้จะเป็นการใช้ Facebook SDK สำหรับสร้างปุ่ม Facebook Login ร่วมกับ ionic framework ด้วย AngularJS เบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนา Hybrid Apps ร่วมกับ Facebook
   February 28, 2016

   สร้างแอพดูหนังด้วย YouTube API V3 และ ionic Framework

   ตัวอย่างรวบยอดของการใช้งาน ionic framework ร่วมกับ YouTube API V3 ในการดึงข้อมูล Playlist รายการต่างๆ มาแสดงผลเป็นแอพพลิเคชันดูหนัง
   February 19, 2016

   การสร้างแอพพลิเคชัน eBook Store ด้วย Ionic Framework

   ในบทเรียนนี้จะเป็นการใช้ Ionic Framework สร้างและออกแบบแอพพลิเคชันประเภท EBook หรือ Book Store ผ่านสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตด้วย AngularJS และ JSON
   October 7, 2015

   ionic framework กับ AngularJS ดึง Instagram ด้วย #HashTag

   คำสั่งแบบง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นพัฒนาแอพพลิเคชันแบบ Cross-Platform ด้วย ionic framework และ AngularJS ดึง API ของ instagram ผ่านการใช้ #HashTag ต่างๆ มาแสดงผล
   October 6, 2015

   ระบบ Login ผ่าน Webservice บน ionic framework ด้วย AngularJS

   ตัวอย่างการสร้างระบบ Web Service สำหรับทำฟังก์ชัน Login เข้าสู่ระบบเพื่อให้ ionic framework สามารถเรียกใช้ผ่าน http protocol ด้วย ภาษา PHP และ AngularJS
   October 6, 2015

   การสร้างระบบ Login สำหรับ ionic framework ด้วย AngularJS

   ตัวอย่างการสร้าง Template ของ ionic framework แบบ Side Menu เพื่อดึงหน้า Login เข้าสู่ระบบมาพัฒนาเงื่อนไขการทำงานร่วมกับ AngularJS สำหรับผู้เริ่มต้นพัฒนา Cross-Platform Apps 

    Object Detection ตรวจจับวัตถุด้วย Python และ TensorFlow ร่วมกับ MatplotLib

    บทเรียนนี้จะเป็นการสอนเทคนิคการทำ Object Detection การตรวจจับวัตถุด้วย Code 10 บรรทัดโดยใช้ Python และ Tensorflow เพื่อค้นหาว่ามีวัตถุใดบ้างในภาพ

    เขียนโปรแกรมภาษา Go กับ Function, Scope, Array

    บทเรียนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Go กับคำสั่งเบื้องต้นการสร้าง Function Scope และการใช้งาน Array สำหรับนักพัฒนาเบื้องต้น

    การเขียนโปรแกรมภาษา Go ฟังก์ชันการวนซ้ำ Loops

    รูปแบบฟังก์ชันการวนซ้ำ หรือ Loops ในลักษณะต่างๆ ในภาษาโปรแกรม Go หรือ Go Lang สำหรับวนประโยคหรือค่าต่างๆ ซ้ำไปตามเงื่อนไข

    การเขียนโปรแกรมภาษา Go กับเรื่องของ Decision Making

    จากบทเรียนก่อนหน้านี้ของการเขียนภาษา Go หรือ Go Lang ภาษาใหม่ของ Google เราจะมาศึกษาต่อเนื่องเกี่ยวกับ Decistion Making หรือ if then else

    การเขียนโปรแกรม ภาษา Go

    ภาษา Go เป็นภาษาใหม่ที่ทาง Google ได้พัฒนาขึ้นมาในรูปแบบของ OpenSource Project โดยทีมนักพัฒนาของ Google สำหรับแนวทางเลือกใหม่การเขียนโปรแกรม
    Back to top button
    Close
    Close

    Adblock Detected

    เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน