เขียนแอพ Android การใช้งาน SMS เบื้องต้น

เขียนแอพ Android การใช้งาน SMS เบื้องต้น

บทเรียนง่ายๆ สำหรับการใช้งาน SMS ร่วมกับแอพพลิเคชัน Android ให้ส่งข้อความไปยังหมายเลขที่ต้องการได้ หรือเอาไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อื่นๆ ในการส่งข้อความ SMS

Continue Reading ...