Virtual RealityWebXR

WebXR กับ A-frame ตอนที่ 2 ทดสอบ VR Controller กับ Hand Controller Component

ซีรีย์การพัฒนาเกม VR ผ่าน WebXR ด้วย A-Frameกับการจำลอง VR Controller ทดสอบผ่าน VR Headset

ซีรีย์การพัฒนาเกม VR ผ่าน WebXR ด้วย A-Frameกับการจำลอง VR Controller ทดสอบผ่าน VR Headset

แน่นอนว่าต้องผ่านบทเรียนแรกก่อนคือ

เมื่อผ่านมาแล้วบทเรียนนี้เราจะทดสอบ WebXR ของเราผ่าน WebXR API Emulator ของ Chrome หรือ Edge กันหน่อย ประเด็นคือเราต้องรันผ่าน https://locahost นะครับ วิธีของผมคือ Firebase ไปเลยทำตามได้ที่  Labs: การใช้งาน Firebase Hosting และ Database สร้างเว็บไซต์ เพื่อจะได้ทดสอบ Inspect การทำงานของเราได้

แนะนำให้ดาวน์โหลด Components ต่อไปนี้นะครับ ผมได้ทำการ Zip รวมให้เรียบร้อยแล้ว ไปวางไว้ Path เดียวกับ index.html

https://drive.google.com/file/d/1QccXQdoe_S_2a2Qmug-bUhXQt2NcpRnZ/view?usp=sharing

ประกอบไปด้วย Folder ชื่อ components และไฟล์ Model นามสกุล .glb ที่เป็น Hand Lowpolygon  สำหรับแทนมือของเราไว้ใน WebXR โดยวางตาม Path นี้ครับ

ต่อมาเราจะลบ Camera เดิมของเราออกไป คือลบบรรทัด

<a-camera position="0 0 2"></a-camera>

และลบส่วนของ <a-sphere> ออกไปจาก <a-entity> ของ Player ครับ ลบบรรทัด

<a-sphere raduis="0.05">
 <a-light type="point" intent="0.5" color="#58FFEA"></a-light>
</a-sphere>
<a-sphere raduis="0.05">
 <a-light type="point" intent="0.5" color="#58FFEA"></a-light>
</a-sphere>

ลบออกไปแล้วเราจะไปแก้ไขส่วนของ <a-entity> ของ id=”player” คือเพิ่มคำสั่งต่อไปนี้

<a-entity id="leftHand" position="0 0 0" rotation="-90 0 0" hand-controls="hand: left; handModelStyle: lowPoly; color: #ffcccc"></a-entity>
<a-entity id="rightHand" position="0 0 0" rotation="-90 0 0" hand-controls="hand: right; handModelStyle: lowPoly; color: #ffcccc"></a-entity>

<a-entity position="0 0 0" camera look-controls wasd-controls></a-entity>

สร้าง <a-entity> มา 2 ตัวก่อนคือ leftHand และ RightHand โดยมีการหัก แกน X เป็น Rotate ค่า -90 องศา เลือก Parammeter handModelStyle เป็น  lowPoly แบบที่เราดาวน์โหลดมา (เอกสารที่: Interactions & Controllers – A-Frame)

ไปที่ <head> แทรก Script ต่อไปนี้เรียก components สำหรับการหยิบจับ grab และต่างๆ

<script src="components/aabb-collider.js"></script>
<script src="components/grab.js"></script>
<script src="components/ground.js"></script>

หลังจากนั้นสร้าง <a-camera> ใหม่ โดยเล่นได้ 2 Mode คือ ถ้าไม่เข้า VR Mode ก็เดินได้ด้วยปุ่ม W,A,S,D ผ่าน Parameter wasd-control ทดสอบได้โดยการกด เล่นได้เลย ดังภาพ

เอาล่ะมาเข้าโหลด VR กันดีกว่ากดปุ่ม VR เลยหน้าจะ Preview แบ่ง แว่น 2 จอแบบมุมมอง VR แล้วให้เราทดสอบผ่าน Inspect->WebXR API Emulator กันหน่อย

อย่างที่บอกว่าผมใช้ Firebase ทดสอบผ่าน

$ firebase serve

ผมเลย Deploy ขึ้นไปบน Server ไว้เทสผ่าน Oculus Browser ในแว่น VR ดู

$ firebase deploy --project govrspace

ทดสอบผ่าน Live จริงๆได้ที่ https://govrspace.web.app (ตัว content เปลี่ยนไปตามเนื้อหาแต่ละตอน)
ดังนั้นไฟล์ index.html จะเป็นดังนี้!

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
 <title>Web XR Virtual Reality</title>
 <script src="https://aframe.io/releases/1.1.0/aframe.min.js"></script>
 <script src="components/aabb-collider.js"></script>
 <script src="components/grab.js"></script>
 <script src="components/ground.js"></script>
</head>

<body>
 <a-scene fog="type: linear; color: #BEECF2; near:5; far:20">
  
  <!-- Lights -->
  <a-light type="directional" castShadow="true" intensity="0.4" color="#FDFFDB" position="5 4 1"></a-light>
  <a-light intensity="0.8" type="ambient" color="#FDFFDB"></a-light>
  <!--Groud-->
  <a-box depth="50" width="100" height="1" color="#1D8BDA" position="0 -1 0"></a-box>
  <a-sky color="#a3d0ed"></a-sky>
  <!--GameObject-->
  <a-cylinder class="boxWhite" segment-radial="5" color="#CD9046" radius="2.5" height="1" position="6 -0.2 -6.5">
  </a-cylinder>
  <a-cylinder class="boxWhite" segment-radial="5" color="#CD9046" radius="1.5" height="2" position="-6 -0.2 -4.5">
  </a-cylinder>
  <a-cylinder class="boxWhite" segment-radial="5" color="#CD9046" radius="3.5" height="1.7" position="-10 -0.2 -1.5">
  </a-cylinder>
  <!--Entity-->
  <a-entity id="tree-container" position="0 0 -1.5" rotation="0 0 0">
   <!--Player-->
   <a-entity id="player" player>
    <a-light type="point" intent="0.5" color="#58FFEA"></a-light>
   </a-entity>
   
   <a-entity id="leftHand" position="0 0 0" rotation="-90 0 0" hand-controls="hand: left; handModelStyle: lowPoly; color: #ffcccc"></a-entity>
   <a-entity id="rightHand" position="0 0 0" rotation="-90 0 0" hand-controls="hand: right; handModelStyle: lowPoly; color: #ffcccc"></a-entity>
   <a-entity position="0 0 0" camera look-controls wasd-controls></a-entity>
  </a-entity>
 </a-scene>
</body>

</html>

ทดสอบก็ประมาณนี้ครับดูไปเปิด Browser ใน Oculus Quest ก่อนแล้วเข้า VR Mode

ทดสอบ แปลว่า “ผ่าน”

ภาพอาจจะไม่ชัด แต่รันได้ชัวร์

ต่อตอนที่ 3ได้เลยที่: WebXR กับ A-frame ตอนที่ 3 การเขียน Javascript ควบคุมการ Spawn วัตถุในเกม VR

Asst. Prof. Banyapon Poolsawas

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบ และการพัฒนาเกม วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท Daydev Co., Ltd, (เดย์เดฟ จำกัด)

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน