Home / 2017 / May

เมื่อวันที่ 17 พค.ที่ผ่านมาในงาน Google I/O ทาง Jetbrain ผู้พัฒนา IDE เจ๋งๆได้เปิดตัว Class Support ด้วยภาษาใหม่คือ Kotlin เรามาเริ่มต้นเรียนรู้กันดีกว่า

จากบทเรียนก่อนหน้านี้ของการเขียนภาษา Go หรือ Go Lang ภาษาใหม่ของ Google เราจะมาศึกษาต่อเนื่องเกี่ยวกับ Decistion Making หรือ if then else

POST TAGS:

รูปแบบของ Lab ครั้งนี้เป็นการพัฒนา Line Bot หรือเจ้า Chat Bot ที่ตอบโต้เราใน Line ผ่าน Message API แต่สิ่งที่เพิ่มมาคือสอนให้มันจดจำว่าครั้งต่อไปจะตอบอะไรเรา