Article for user

หักเหลี่ยม 3G กับ LTE เทคโนโลยีที่เหนือล้ำกว่า!

พูดถึงความเร็วของ Internet Broadbrand หรือเทคโนโลยีในด้านนี้ อาจจะเริ่มมีคำพูดติดหูใหม่ที่เริ่มมาหลอกหลอนให้ติดหูอย่าง LTE หรือ Long Term Evolution มาใน Cencept ของ Wireless Broadbrand on the move มาตราฐาน High Speed Packet Access หรือ HSPA ชื่อเรียกหนึ่ง จะบอกว่ามันคือการพัฒนาอีกขั้นหนึ่ง ของเทคโนโลยี 3G ก็เป็นได้

LTE

LTE หรือ Long Term Evolution เป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐานที่สากล จากกลุ่ม Third Generation Partner Ship Project (3GPP) ที่มุ่งเป้าในเรื่องของการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทความเร็วสูง บนระบบ Mobile ไปสู่ระบบ Mobile ยุดต่อไปที่อาจจะเรียกว่าเป็นยุค 4G

ซึ่งพื้นฐานหรือสถาปัตยกรรมแนวคิดการพัฒนานั้น LTE น่าจะเป้นการต่อยอดจากเทคโนโลยี 3G ที่ประกอบไปด้วย GPRS, Edge,WCDMA และ GSM ซึ่ง LTE อาจจะรวมไปถึง High Speed Packet Access (HSPA) อีกด้วยจึงเป็นการพัฒนาที่ก้าวล้ำไปข้างหน้าต่อเนื่องเพื่อรองรับการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง (High Speed Information) และใช้ Latency หรือ ค่าความหน่วงเวลา ตัวนี้จะเป็นความเร็ว จริงๆที่ใช้รับส่งข้อมูล ทำให้ไม่เกิดความล่าช้า หรือ หน่วงเวลามากนักเข้า Concept ของการบริการ แบบ Delay Sensitive Services ทำให้ผู้ใช้บริการจะได้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

InfraStructure Chart

LTE มีการปรับปรุงในส่วนของโครงข่ายการสื่อสารลูกผสมระหว่าง Packet Switched กับ Circuit Switched ให้เป็น All-IP ลดต้นทุนของ Operator สำหรับการให้บริการ Voice, Video Streaming

โครงข่ายลูกผสม ระหว่าง Packet Switched กับ Circuit Switched Network

 

Packet Switching

ในรูปแบบของตัวนี้ ข้อมูลที่จะถูกส่งจะถูกแบ่งเป็น Segment ย่อยๆ เรียกว่า Packet ซึ่ง Packet ของข้อมูลนี้จะถูกส่งจากต้นทางไปสู่ปลายทาง โดยผ่านทาง packet switching network ซึ่งเราอาจจะรู้จักในชื่อของ public data network ( PDN ) ในรูปของก้อนเมฆ(cloud) สิ่งที่อยู่ภายใต้ก้อนเมฆก็คือ packet switching จำนวนมากที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลระหว่างกันซึ่งดูเหมือนกับว่า   packet     เดินทางจาก   ต้นทางสู่ ปลายทาง  โดยที่ข้อมูลที่ถูกส่งเข้าไปใน    PDN นั้นเส้นทางของข้อมูลที่ใช้ส่งอาจจะเหมือนกันหรือ แตกต่างกันก็ได้ โดยที่ก่อนการส่ง packet ของข้อมูล

Packet Switching

ข้อมูลจะถูกทำการใส่ข้อมูลส่วนการควบคุมและข้อมูล ของที่อยู่เพิ่มเข้าไป เราเรียกว่าการทำ Assembled(Control and Address information Added to data) และก็ต้องมีการถอดเอาส่วนนี้ออกก่อนที่จะส่งให้ปลายทางหรือที่เราเรียกว่า Disassembled ข้อมูลจะถูกทำ Aassembled และ disassembled ด้วยอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า PAD (packet assembler /disassembler)PADนี้อาจจะเป็นอุปกรณ์เดี่ยวๆ หรืออาจจะรวมอยู่ใน Modems หรือ Multiplexers ก็ได้

Circuit Switching

เป็นเทคนิคที่ใช้ในการส่งข้อมูลของระบบโทรศัพท์ ซึ่งเมื่อมีการเรียกการติดต่อระหว่างต้นทางกับปลายทางอุปกรณ์ switching ในระบบโทรศัพท์จะหาช่องสัญญาณทางกายภาพ ( Physical channel ) หรือ เส้นทางผ่านจริงของสัญญาณ(physical path) เพื่อเชื่อมส่งข้อมูลระหว่างต้นทางกับปลายทาง   ดังนั้นจะเห็นได้ว่าก่อนการจะส่งข้อมูลได้จะต้องมีการสร้างการติดต่อระหว่างต้นทางกับปลายทางเสียก่อน ซึ่งจะทำ ให้เสียเวลา

แต่เมื่อติดต่อได้แล้วจะมีการส่งข้อมูลไปตามทางที่ได้กำหนดไว้ได้โดย ไม่ติด ขัดซึ่งเหมาะกับการส่งข้อมูล เป็นจำนวนมากใเครือข่าย Packet Switching เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่า Circuit Switching และเหมาะสมกับการสื่อสารของคอมพิวเตอร์มากกว่า ในเครือข่าย Packet Switching ยังแยกออกได้เป็นชนิด Connection-Oriented และ Connectionless

VS Chart

ผู้ให้บริการหรือ Operator หลากหลายองค์กรที่กำลังจะเริ่มให้บริการ 3G ในมาตรฐานของ WCDMA หรือ HSPA จะมีช่องทางสร้างโอกาสสำหรับธุรกิจการให้บริการ จำพวกบริการเสริมใหม่ แต่จากการวิเคราะห์แล้วไม่มีผู้ให้บริการรายไหนที่จะทิ้งบริการพื้นฐานของเดิมที่ยังสร้างรายได้ ให้กับองค์กรอยู่ ซึ่ง LTE หรือ Long Term Evolution นั้นสามารถ Integrate หรือ เสริมต่อระบบเดิมทำงานร่วมระบบเก่าได้ด้วย ระบบ Circuit Switched Network

LTE นั้นถูกกำหนดให้อยู่ในมาตราฐานของ 3GPP Release 8 รวม HSPA+(Plus) เป็นตัวเชื่อมระหว่าง HSPA กับ TLE ไว้ซึ่ง HSPA+ นั้นมีความเรฝ้วสูงถึง 28 Mbps จากสายสัญญาณอากาศด้วยเทคโนโลยี Multiple-InputMultiple-Ouptut (MIMO) และ 16 QAM และสามารถเพิ่มความเร็วช่องทางได้มากถึง 42 Mbps เมือ่เปลี่ยนเป็น Modulation ซับซ้อนที่ใส่ไว้ใน Release 8

LTE Strategics

พื้นฐานหลักของ  LTE คือการเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูล การดาวน์โหลดและ อัพโหลด (Download/Upload) และลดค่า Latency สำหรับผู้มีความถี่ช่องทาง Round-Tip ต่ำกว่า 10 ms) ซึ่ง LTE จะสร้างปรากฏการณ์ Real-Time, VoIP, VDO Conference คุณภาพสูงผ่านช่องความถี่ 20 MHz ประกอบกับการดาว์นโหลดที่มีความเร็วสูงถึง 300 Mbps และอัพโหลดที่ได้มากถึง 75 Mbps ที่สำคัญ LTE ใช้เครื่อข่ายรูปแบบ all-IP Core

Links

http://en.wikipedia.org/wiki/3GPP_Long_Term_Evolution
http://mobiletechnology.suite101.com/

 

Papers

  • INFORMATION PAPER 39 LTE network commitments worldwide
http://www.lteforum2009.com
  • “UTRA-UTRAN Long Term Evolution (LTE) and 3GPP System Architecture. Evolution (SAE)” – www.3gpp.org. 3. 3G Americas White Paper: “

UMTS Evolution from 3GPP

http://www.umts-forum.org/

 

Asst. Prof. Banyapon Poolsawas

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบ และการพัฒนาเกม วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท Daydev Co., Ltd, (เดย์เดฟ จำกัด)

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน