Article for user

Cisco เผยพฤติกรรม Gen Z เมื่อ อินเทอร์เน็ตกลายเป็นสิ่งที่ชีวิตหลีกเลี่ยงไม่ได้

ผลการศึกษาของซิสโก้เผย “อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย” กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิต เช่นเดียวกับ อากาศ อาหาร และน้ำ เน้นสำรวจคนรุ่นใหม่และผลกระทบต่อความต้องการในอนาคต รวมถึงพฤติกรรมการเข้าถึงเครือข่ายและข้อมูลในสภาพแวดล้อมการทำงาน  การใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ทำให้โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ถึงกาลอวสาน นิยามศัพท์ใหม่ “โพรซูเมอร์” (prosumer)

ผลการศึกษาของซิสโก้เผย

ซิสโก้เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเครือข่ายมีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นต่อชีวิตของคนเรา โดยหนึ่งในสามของนักศึกษาและคนทำงานรุ่นใหม่ มองว่า อินเทอร์เน็ตคือปัจจัยพื้นฐานสำหรับมนุษย์ โดยมีความสำคัญเทียบเท่ากับอากาศ น้ำ อาหาร และที่อยู่อาศัย  นอกจากนี้ รายงาน Cisco Connected World Technology ประจำปี 2011 ยังชี้ว่ากว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าตนเองไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หากปราศจากอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งระบุว่าอินเทอร์เน็ตเป็น “ส่วนสำคัญของชีวิต” และในบางกรณี มีความสำคัญมากกว่ารถยนต์ การออกเดท และงานสังสรรค์อีกด้วย

ข้อมูลเหล่านี้เกี่ยวกับทัศนคติ ความคาดหวัง และพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อทุกๆ สิ่งของคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่การสื่อสารทางธุรกิจและไลฟ์สไตล์แบบโมบิลิตี้ไปจนถึงการจ้างงาน ระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กร และขีดความสามารถด้านการแข่งขันของบริษัท

รายงานฉบับนี้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์ การใช้อินเทอร์เน็ต และความแพร่หลายของการใช้เครือข่าย โดยใช้ความสัมพันธ์นี้เจุดประกายแนวคิดในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันของบริษัทท่ามกลางอิทธิพลของไลฟ์สไตล์โมบิลิตี้ รายงานอ้างอิงผลการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาและคนทำงานอายุไม่เกิน 30 ปีใน 14 ประเทศทั่วโลก โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาท้าทายที่บริษัทต่างๆ ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันขณะที่พยายามสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของพนักงานและธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต ท่ามกลางความสามารถทางด้านโมบิลิตี้ที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และเทคโนโลยีที่ใช้ในทุกๆ ที่ ตั้งแต่ดาต้าเซ็นเตอร์แบบเวอร์ช่วลไลซ์และคลาวด์คอมพิวติ้ง ไปจนถึงเครือข่ายพื้นฐานและเครือข่ายไร้สาย

อินเทอร์เน็ตคือปัจจัยพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิต

อินเทอร์เน็ตคือปัจจัยพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิต

อากาศ น้ำ อินเทอร์เน็ต: หนึ่งในสามของนักศึกษาและพนักงานทั่วโลกที่ตอบแบบสอบถาม (33%) เชื่อว่าอินเทอร์เน็ตคือปัจจัยพื้นฐานสำหรับมนุษย์ เช่นเดียวกับอากาศ น้ำ อาหาร และที่อยู่อาศัย  และประมาณครึ่งหนึ่ง (49% ของนักศึกษา และ 47% ของพนักงาน) เชื่อว่ามีความสำคัญในระดับที่ “ใกล้เคียงกัน”  และโดยรวมแล้ว นักศึกษาและพนักงานรุ่นใหม่สี่ในห้าคนเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญอย่างมากและเป็นปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต

อินเทอร์เน็ตเป็น

ปัจจัยสำหรับการดำรงชีวิต: กว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม (55% ของนักศึกษา และ 62% ของพนักงาน) กล่าวว่าพวกเขาไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หากปราศจากอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งระบุว่าอินเทอร์เน็ตเป็น “ส่วนสำคัญของชีวิต”

รูปแบบใหม่ของการเดินทาง: ถ้าหากต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง นักศึกษาทั่วโลกส่วนใหญ่ราวสองในสาม (64%) จะเลือกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแทนที่จะเลือกรถยนต์

การเข้าสังคมรูปแบบใหม่: อินเทอร์เน็ตสำคัญกว่าความรักและมิตรภาพจริงหรือ?

อินเทอร์เน็ตสำคัญกว่าความรักและมิตรภาพจริงหรือ?

รักครั้งแรก: สองในห้าของนักศึกษาทั่วโลกที่ตอบแบบสอบถาม (40%) กล่าวว่า อินเทอร์เน็ตมีความสำคัญมากกว่าการออกเดท การไปเที่ยวกับเพื่อน หรือการฟังเพลง

โซเชียล ไลฟ์ 2.0: ขณะที่คนรุ่นก่อนชื่นชอบการพบปะพูดคุยเป็นการส่วนตัว แต่คนรุ่นใหม่กลับใช้การติดต่อสื่อสารทางออนไลน์เป็นหลัก โดยกว่าหนึ่งในสี่ของนักศึกษาทั่วโลก (27%) กล่าวว่าการอัพเดตข่าวคราวผ่านทาง Facebook มีความสำคัญมากกว่าการไปงานเลี้ยง การออกเดท การฟังเพลง หรือการไปเที่ยวกับเพื่อนๆ

อินเทอร์เน็ตมีความสำคัญมากกว่าการออกเดท การไปเที่ยวกับเพื่อน หรือการฟังเพลง

การใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อเข้าถึงข้อมูล ทำให้โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์กำลังถูกลดความสำคัญลง?

ความสำคัญของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่: นักศึกษาสองในสามคน (66%) และพนักงานกว่าครึ่งหนึ่ง (58%) ระบุว่าอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ (แลปท็อป, สมาร์ทโฟน, แทบเล็ต) เป็น “เทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดในชีวิต”

ความสำคัญของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

การเติบโตอย่างต่อเนื่องของสมาร์ทโฟนและโมบิลิตี้: สมาร์ทโฟนมีแนวโน้มที่จะแซงหน้าเดสก์ท็อปในฐานะเครื่องมือที่แพร่หลายที่สุดในทุกที่ทั่วโลก โดยนักศึกษา 19% เชื่อว่าสมาร์ทโฟนคืออุปกรณ์ที่ “สำคัญที่สุด” ที่ใช้งานเป็นประจำทุกวัน เปรียบเทียบกับ 20% สำหรับเดสก์ท็อป ซึ่งนับเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับสมาร์ทโฟน และคาดว่านักศึกษารุ่นใหม่จะใช้งานเพิ่มมากขึ้นเมื่อก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน  ข้อมูลนี้เกี่ยวเนื่องกับประเด็นเรื่องความจำเป็นของออฟฟิศเมื่อเทียบกับความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและทำงานได้ในทุกๆ ที่ เช่น ที่บ้านหรือในที่สาธารณะ  จากผลการศึกษาเมื่อปี 2553 พบว่า สามในห้าของพนักงานทั่วโลก (60%) ระบุว่าออฟฟิศไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป

การเติบโตอย่างต่อเนื่องของสมาร์ทโฟนและโมบิลิตี้

ความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ลดลง: ผลการสำรวจทั้งสองปีชี้ว่า โทรทัศน์มีความสำคัญน้อยลงสำหรับนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ ขณะที่อุปกรณ์พกพาอย่างเช่นแลปท็อปและสมาร์ทโฟนมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้นักศึกษาเพียงไม่ถึงหนึ่งในสิบคน (6%) รวมถึงพนักงาน (8%) กล่าวว่าโทรทัศน์เป็นอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดในชีวิตประจำวัน  แต่ปัจจุบันรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ได้รับการเผยแพร่ผ่านอุปกรณ์พกพาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงคาดว่าโทรทัศน์จะเสื่อมความนิยมลงอย่างต่อเนื่อง

โทรทัศน์มีความสำคัญน้อยลงสำหรับนักศึกษาและคนรุ่นใหม่

หนังสือพิมพ์จะถูกลดความสำคัญ? ในบรรดานักศึกษาและพนักงานที่ตอบแบบสอบถาม มีเพียงหนึ่งใน 25 คน (4%) เท่านั้นที่ระบุว่าหนังสือพิมพ์คือเครื่องมือที่สำคัญที่สุดสำหรับการเข้าถึงข้อมูล

การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: หนึ่งในห้าของนักศึกษา (21%) ไม่ได้ซื้อหนังสือจากร้านขายหนังสือในช่วงเวลากว่าสองปี (ยกเว้นตำราเรียนที่จำเป็นต้องใช้ในชั้นเรียน) หรือไม่เคยซื้อมาก่อนเลย

อิทธิพลของโซเชียลมีเดีย – และสิ่งล่อใจในชีวิตประจำวัน

การติดต่อสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ค: ประมาณเก้าในสิบ (91%) ของนักศึกษาและพนักงาน (88%) ทั่วโลกระบุว่าตนเองมีบัญชี Facebook และในจำนวนนั้น 81 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษา และ 73% ของพนักงานตรวจเช็คหน้า Facebook ของตนเองอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง  และหนึ่งในสาม (33%) ระบุว่าตนเองตรวจเช็ควันละห้าครั้งเป็นอย่างน้อย

การหยุดชะงักกิจกรรมด้วยปัจจัยการออนไลน์? นักศึกษาเปิดเผยว่ามักจะถูกขัดจังหวะทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องขณะที่กำลังทำโครงงานหรือการบ้าน เช่น ระบบรับส่งข้อความ (Instant Messaging), โซเชียลมีเดียและการติดต่อทางโทรศัพท์  โดยในเวลาหนึ่งชั่วโมง นักศึกษาสี่ในห้าคน (84%) ระบุว่าตนเองถูกขัดจังหวะทางออนไลน์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง และนักศึกษาประมาณหนึ่งในห้าคน (19%) กล่าวว่าตนเองถูกขัดจังหวะทางออนไลน์อย่างน้อยหกครั้ง หรือโดยเฉลี่ยทุกๆ 10 นาทีเป็นอย่างน้อย และหนึ่งในสิบ (12%) กล่าวว่าตนเองไม่ได้นับจำนวนครั้งที่ถูกขัดจังหวะทางออนไลน์ขณะที่กำลังตั้งหน้าตั้งตาทำโครงงาน

การถูกขัดจังหวะทางออนไลน์

งานคือชีวิต: พนักงานเจ็ดในสิบคน “เป็นเพื่อน” กับผู้จัดการและ/หรือเพื่อนร่วมงานผ่านทาง Facebook ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเส้นแบ่งระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวใกล้จะเลือนหาย เมื่อพิจารณาในทางวัฒนธรรมแล้ว พบว่าในสหรัฐอเมริกา พนักงานที่เป็นเพื่อนกับผู้จัดการและเพื่อนร่วมงานมีสัดส่วนน้อยกว่า คือเพียงหนึ่งในสี่คน (23%) และสองในห้าคนเป็นเพื่อนกับเพื่อนร่วมงาน (40%)

พนักงานเจ็ดในสิบคน

ช่องทางการสื่อสารในที่ทำงาน: สองในสามของพนักงานที่ใช้ Twitter (68%) ติดตามกิจกรรมทวิตเตอร์ของผู้จัดการหรือเพื่อนร่วมงาน, 42% ติดตามทั้งสองส่วน ขณะที่หนึ่งในสาม (32%) ต้องการรักษาความเป็นส่วนตัว

ช่องทางการสื่อสารในที่ทำงาน

อินเทอร์เน็ตกลายเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับมนุษย์เราจริงเหรอ?

เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทของเครือข่ายในชีวิตของคนเรา ซิสโก้มอบหมายให้ทำการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรทั่วโลกเกือบ 3,000 คน และผลการสำรวจเปิดเผยว่าหนึ่งในสามของพนักงานและคนทำงานรุ่นใหม่มองว่าอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญเทียบเท่ากับอากาศ น้ำ อาหาร และที่อยู่อาศัย

ทัศนคติของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต

ในปีนี้ รายงาน Cisco Connected World Technology ประจำปี 2554 สำรวจกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม ได้แก่:

 • นักศึกษา
 • นักศึกษาจบใหม่ที่เพิ่งเข้าทำงาน โดยส่วนมากทำงานประจำเป็นครั้งแรก

ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจบ่งบอกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หากปราศจากอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งระบุว่า “อินเทอร์เน็ต” เป็น “ส่วนสำคัญของชีวิต” และในบางกรณี มีความสำคัญมากกว่ารถยนต์ การออกเดท และการไปงานเลี้ยงเสียด้วยซ้ำ

อิทธิพลต่อบุคลากรรุ่นใหม่

ข้อมูลที่ได้รับจากรายงานนับเป็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทัศนคติ ความคาดหวัง และพฤติกรรมของบุคลากรคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • การสื่อสารทางธุรกิจ
 • ไลฟ์สไตล์แบบโมบายล์
 • แนวทางการจ้างงาน
 • การรักษาบุคลากร
 • ระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กร

รายงาน Cisco Connected World Technology จะช่วยให้องค์กรของคุณพัฒนาปรับปรุงเพื่อ :

 • ดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
 • สร้างความหลากหลายทางด้านแนวคิด
 • เสริมสร้างบุคลากรรุ่นใหม่
 • ประเด็นสำคัญ ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากระบุว่าอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เป็น “เทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด” ในชีวิต
 • พนักงานเจ็ดในสิบคน “เป็นเพื่อน” กับผู้จัดการและเพื่อนร่วมงานบน Facebook
 • นักศึกษาสองในห้าคนไม่ได้ซื้อหนังสือ (ยกเว้นตำราเรียน) ในช่วงสองปีที่ผ่านมา
 • ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีบัญชี Facebook และตรวจเช็ควันละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย

เกี่ยวกับกรณีศึกษานี้

Cisco Connected World

การศึกษานี้ได้รับการมอบหมายโดยซิสโก้ และดำเนินการโดย InsightExpress ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยตลาดอิสระในสหรัฐฯ

การศึกษาทั่วโลกนี้ประกอบด้วยแบบสอบถามสองชุด ชุดแรกเกี่ยวข้องกับนักศึกษา และอีกชุดหนึ่งเกี่ยวข้องกับพนักงานรุ่นใหม่ในวัย 20  แบบสอบถามแต่ละชุดมีผู้ตอบ 100 คนจากแต่ละประเทศ รวมทั้งหมด 14 ประเทศ ดังนั้นจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจึงอยู่ที่ 2,800 คน

14 ประเทศที่ว่านี้ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก บราซิล สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สเปน เยอรมนี อิตาลี รัสเซีย อินเดีย จีน ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย

คำกล่าวสนับสนุน :

แมรี่ แฮตทาร์ รองประธานฝ่ายการตลาดองค์กรของซิสโก้:

“ผลสำรวจของรายงาน Cisco Connected World Technology จะช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถทบทวนสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาปรับปรุงองค์กรเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและสร้างรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม  แน่นอนว่าโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก โดยมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่  ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารซีไอโอจึงจำเป็นที่จะต้องวางแผนและปรับขนาดเครือข่าย เพื่อตอบสนองความต้องการเรื่องความปลอดภัยและโมบิลิตี้สำหรับบุคลากรรุ่นใหม่ ควบคู่ไปกับการประเมินนโยบายขององค์กรอย่างเหมาะสม”

เดฟ อีแวนส์ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตของซิสโก้ :

“ไลฟ์สไตล์ของ ‘โพรซูเมอร์’ (prosumer) ซึ่งมาจากคำว่า professional บวกกับ consumer ในที่ทำงาน รวมไปถึงความคาดหวังเกี่ยวกับเทคโนโลยี พฤติกรรมการเข้าถึงข้อมูล กำลังเปลี่ยนแปลงลักษณะการติดต่อสื่อสารในที่ต่างๆ ทั่วโลก  ข้อมูลในรายงาน Cisco Connected World Technology ช่วยให้องค์กรธุรกิจมีข้อมูลเชิงลึกที่จะเสริมสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันในเรื่องของการตัดสินใจทางด้านไอทีและระบบงานทรัพยากรบุคคล”

ดาวน์โหลด Infographic ตัวเต็มได้ ที่นี่

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก Cicso, C Connect News

Asst. Prof. Banyapon Poolsawas

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบ และการพัฒนาเกม วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท Daydev Co., Ltd, (เดย์เดฟ จำกัด)

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน