Cisco

 • Article for user

  Cisco เผยพฤติกรรม Gen Z เมื่อ อินเทอร์เน็ตกลายเป็นสิ่งที่ชีวิตหลีกเลี่ยงไม่ได้

  ผลการศึกษาของซิสโก้เผย “อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย” กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิต เช่นเดียวกับ อากาศ อาหาร และน้ำ เน้นสำรวจคนรุ่นใหม่และผลกระทบต่อความต้องการในอนาคต รวมถึงพฤติกรรมการเข้าถึงเครือข่ายและข้อมูลในสภาพแวดล้อมการทำงาน  การใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ทำให้โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ถึงกาลอวสาน นิยามศัพท์ใหม่ “โพรซูเมอร์” (prosumer) ซิสโก้เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเครือข่ายมีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นต่อชีวิตของคนเรา โดยหนึ่งในสามของนักศึกษาและคนทำงานรุ่นใหม่ มองว่า อินเทอร์เน็ตคือปัจจัยพื้นฐานสำหรับมนุษย์ โดยมีความสำคัญเทียบเท่ากับอากาศ น้ำ…

  Read More »
 • Article for user

  Cisco เผยพฤติกรรมสุดเสี่ยงทำข้อมูลองค์กรรั่วไหล

  Cisco เผยผลการศึกษาการรักษาความปลอดภัยข้อมูลจากทั่วโลก สำรวจพนักงานและผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีกว่า 2,000 คน ใน 10 ประเทศ ระบุ 800 คนอยู่ในออสเตรเลีย จีน อินเดีย และญี่ปุ่น เผยเป็นตัวแทนวิถีปฏิบัติ ในแถบเอเชียแปซิฟิก พบพนักงานเป็นสาเหตุใหญ่ทำให้เกิดความเสี่ยงหลากหลายรูปแบบ ระบุเป็นปัญหาสำคัญของความปลอดภัยข้อมูลสำหรับภาคธุรกิจ ผลการศึกษาชี้พฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานเหล่านี้แตกต่างไปตามแต่ละประเทศและ วัฒนธรรม…

  Read More »
 • Add-on

  คอนฟิค Cisco Router ให้ใช้งาน Lease Line เชื่อมต่อระหว่างสาขา

  โจทย์ในการ คอนฟิค Cisco Router ของผม คือ จำลองสาขาขึ้นมา 2 สาขา โดยทั้ง 2 สาขานี้จะเชื่อมต่อกันโดยใช้ Lease Line โดยรายละเอียดของแต่ละสาขาผมแยกดังนี้   สาขาที่ 1 ใช้ Lan…

  Read More »
Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน