Future

Digital Media ทักษะใหม่แรงงาน

ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก อีกทั้งอัตราการว่างงานยังคงเพิ่มสูงต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ยอดการสมัครเรียนในระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกันสื่อดิจิทัลก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นแทบทุกกิจกรรม

แฮนสัน โฮซายน์ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทด้านการสื่อสารบนสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เขียนรายงานเรื่อง “ความเชื่อและการจูงใจในยุคดิจิทัล” ระบุว่า ปัจจุบันประชากรดิจิทัลของโลกมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ทั้งนี้ มีข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า “ทักษะการทำงานด้วยสื่อดิจิทัล” จะมีผลต่อการคัดเลือกงานมากยิ่งขึ้น

จากการรายงานของสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐอเมริกา ระบุการคาดการณ์ว่า ภายในปี 2565 ตลาดแรงงานจะมีความต้องการไซต์งานด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เทคโนโลยี วิศวกร และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ราว 1.2 ล้านคน ซึ่งมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมสื่อใหม่ ดังนั้น เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองและสอดคล้องกับตลาดแรงงานในอนาคต ผู้ที่ยังไม่มีงานทำจึงต้องตระหนักถึงการพัฒนาของเสื่อมใหม่ 5 ข้อ ได้แก่

เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ดิจิทัล

 

จากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยมีเทคโนโลยีเป็นแรงผลักดัน ทำให้ปัจจุบันโลกก้าวข้ามยุคคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Beyond the PCs) แล้ว แต่ปัจจุบันผู้คนต่างเปลี่ยนมาใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่สามารถพกพาได้สะดวกกว่า ทั้งแทบเล็ตและสมาร์ทโฟน นี่จึงเป็นปัจจัยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโมเดลการสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal) ดังนั้นจึงต้องเข้าใจข้อมูลความรู้ด้านดิจิทัลอย่างรวดเร็ว

เข้าใจการใช้คอนเทนท์

เข้าใจการใช้ Content

ยุคดิจิทัลเป็นยุคที่สร้างให้เกิดเสรีภาพในการแสดงออก ไม่ว่าใครก็สามารถสร้างโลกการสื่อสารของตนเองได้ ดังนั้นการเข้าหาผู้บริโภคตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จะทำอย่างไรให้สารที่สื่อออกไปเป็นที่สนใจ และผู้บริโภคตัดสินใจเข้าหาแบรนด์ ดังนั้นสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สร้างความสัมพันธ์ต่อกัน รู้จักการใช้สื่อดิจิทัลให้เป็นประโยชน์โดยใช้คอนเทนท์ที่หลากหลายเป็นตัวขับเคลื่อน ทั้งการสื่อสารด้วยภาพนิ่ง วีดิโอ แอนิเมชัน

รู้จักโซเชียลเน็ตเวิร์คมากกว่าเฟซบุ๊ค-ทวิตเตอร์

ธุรกิจสายการบิน สุขภาพพิพิธภัณฑ์และความบันเทิง ต่างจ้างงานจากคนที่มีความสนใจในดิจิทัลแพลตฟอร์มและมีความเชี่ยวชาญด้านสื่อ ไม่ว่าจะเป็นนักการตลาดดิจิทัล ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี หรือนักกลยุทธ์ด้านเกมบนสื่อสังคม โดยบริษัทต่างๆ ยอมรับว่าตำแหน่งเหล่านี้เป็นตำแหน่งที่มีความต้องการสูง เพื่อทำกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค

ตำแหน่งเหล่านี้ต้องการผู้ที่มีความรู้ด้านกลยุทธ์โซเชียลมีเดีย ไม่เพียงเฟซบุ๊คหรือทวิตเตอร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงสื่อออนไลน์ประเภทอื่นด้วย โดยเข้าใจโครงร่างของรูปแบบการสื่อสารและการทำงานของโซเชียลมีเดียอย่างลึกซึ้ง  เทคโนโลยีเป็นเพียงแค่การเครื่องมือเท่านั้น พื้นฐานที่แท้จริงคือ เข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้บนโลกออนไลน์ ดังนั้นในปี 2555 จะต้องมีการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์การสื่อสาร ซึ่งคีย์สำคัญคือ การสร้างความร่วมมือกับผู้ใช้ โดยรู้ว่าผู้คนกำลังทำอะไรอยู่บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค และจะทำอย่างไรเกิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค

เข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์ได้

เข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์ได้

การเพิ่มจำนวนประชากรดิจิทัลของโลกอย่างก้าวกระโดด เป็นการเพิ่มข้อมูลจำนวนมากบนโลกออนไลน์ ทว่าน้อยคนนักที่จะสามารถเก็บความรู้ด้านพฤติกรรมข้อมูลได้ และควบคุมกระแสข้อมูลที่ไหลวนบนโลกออนไลน์ โดยนิวยอร์กไทมส์ เคยกล่าวถึงคำว่า “ช่องว่างความสามารถทางดิจิทัล” และสรุปว่า การจ้างงานใหม่ต้องการบุคคลที่มีความสามารถหลากหลายด้าน ทั้งการเขียนโค้ด ทำโฆษณาทางสื่อดิจิทัล พัฒนาเว็บไซต์ และวิเคราะห์สถิติ โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานและการสังเกต

ทำตัวเหมือนเป็นเจ้าของสื่อ

สื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียกำลังแปรบทบาทตัวเองสู่สื่อหลัก ซึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างฟอร์ด มีการผสานหน้าที่โฆษณาและประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยกันโดยอาศัยดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งต่อไปผู้ที่ทำหน้าที่ด้านสื่อดิจิทัลจะต้องรับผิดชอบการทำงานหลายส่วน ดังนั้นผู้ที่ทำหน้าที่นี้จะต้องบริหารจัดการความเสี่ยงคล้ายกับตนเองเป็นเจ้าของสื่อ เพื่อความรวดเร็วในการจัดการข้อมูลด้านลบ

Asst. Prof. Banyapon Poolsawas

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบ และการพัฒนาเกม วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท Daydev Co., Ltd, (เดย์เดฟ จำกัด)

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน