DeveloperiOS DeveloperObjective CProgramming LanguageSocial Media Marketing

iOS Developer ตอนที่ 4 การเรียกใช้งาน UITableView

สำหรับบทเรียน iOS Develoepr ในบทนี้จะเป็นการใช้งานตัว UITableView กับ Xcode IDE ในการสร้างแอพพลิเคชันที่เป็นมาตรฐานการใช้งานทั่วไปที่มีผู้นิยมออกแบบมาให้ได้เลือกใช้กันนั่นคือ แอพพลิเคชันประเภทรายการสินค้า หรือ เนื้อหาที่เป็นรายชื่อเป็นข้อ ซึ่งการพัฒนานั้นนักพัฒนาจำเป็นต้องใช้ UITableView มาเป็นตัวแสดงผล และสร้างการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานกันผ่านการกดที่ แถว ของรายการหรือ “Row” เพื่อให้แอพพลิเคชันทำการรับรู้แล้วว่าผู้ใช้งานต้องการดูรายการข้อมูลในแถวไหนนั่นเอง

การพัฒนา และประยุกต์การตั้งค่า UITableView แบบซับซ้อน
ทำการสร้าง New Project ขึ้นมาอีกครั้งเลือกประเภทของแอพพลิเคชันเป็น “Single View Application” เช่นเคยทำการตั้งค่าให้เสร็จสรรพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน

รูปแบบไฟล์ Single View Application
รูปแบบไฟล์ Single View Application

ไปยังหน้า MainStoryboard ทำการออกแบบหน้าจอของแอพพลิเคชัน โดยลาก Object Table View มาวางไว้ยังหน้าจอทันที

เลือก Object UITableView มาวางบน MainStoryboard
เลือก Object UITableView มาวางบน MainStoryboard

เตรียมตัวเพิ่มคำสั่งในส่วนของการจัดรูปแบบความสวยงามของข้อมูล และแถวของ UITableView

ทำการวางตัว Table View ลงไปยังหน้าจอแอพพลิเคชัน
ทำการวางตัว Table View ลงไปยังหน้าจอแอพพลิเคชัน

ทดสอบการทำงานของตัวแอพพลิเคชันก่อนว่ามีปัญหาผิดพลาดหรือไม่ โดยการกดปุ่ม “Run” ที่หน้าจอ Xcode IDE เพื่อดูผลลัพธ์ ว่ามี Error หรือเปล่า ถ้าไม่มีก็ทำต่อครับ

ทดลอง "Run"
ทดลอง “Run”

ในหน้าจอของ Table View ให้ทำการกดปุ่ม Control ที่แป้นคีย์บอร์ดแล้วทำการลากตัว UITableView ไปยังไอคอน View Controlด้านล่างของหน้าจอแอพพลิเคชันเพื่อทำการเชื่อม และเลือกเป็น DataSource และ Delegated

ทำการลาก ตัว Table View ไปยังไอคอน View Control
ทำการลาก ตัว Table View ไปยังไอคอน View Control

ทำการลาก ตัว Table View ไปยังไอคอน View Control

ทำการเลือก dataSource และ delegate
ทำการเลือก dataSource และ delegate

สังเกตว่าเมื่อทำการเชื่อมตัว Table View ไปยัง View Control เรียบร้อยแล้วไฟล์ ViewController.h จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามตัวอย่างข้างล่างหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้กลับไปเชื่อมตัว View Control ใหม่อีกครั้ง

#import <UIKit/UIKit.h>
@interface ViewController : UIViewController
@end

ตัวอย่างของคำสั่งจะเห็นว่าหลังจาก UIViewController แล้วจะพบ <UITableBarDelegate, UITableViewDataSource> เพิ่มเข้ามาต่อท้ายคำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องกลับไปยังไฟล์ ViewController.m ทำการแก้ไข คำสั่ง Source Code ให้เป็นดังนี้

#import "ViewController.h"
@implementation ViewController
{
  NSArray *tableData;
}
#pragma mark - View lifecycle
- (void)viewDidLoad
{
  [super viewDidLoad];
  tableData = [NSArray arrayWithObjects:@"daydev",@"gooruism",@"solomohub" , nil];
}

หากสังเกตจะเห็นว่าผมได้สร้างตัวแปรชนิด Array ขึ้นมาชื่อว่า “tableData” แล้วเก็บข้อมูลว่า daydev, gooruism และ solomohub ไว้ในตัวแปล tableData ทันทีในฟังก์ชัน ViewDidLoad

ไปที่ไฟล์ ViewController.hกดปุ่ม Command ของ Appleบนแป้นคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วคลิกที่ UitableViewDataSource แล้วทำการ คัดลอกบรรทัดหลังจาก @required ไปจนถึงก่อน @optional

Code ที่ผิดพลาด
ทำการคัดลอกคำสั่ง

เมื่อได้คัดลอกคำสั่งเรียบร้อยแล้วให้นำ ไปวางไว้ที่ไฟล์ ViewController.m โดยทำการเปลี่ยนเครื่องหมาย “;” ท้านคำสั่งให้กลายเป็น “{“ และ “}” ให้เรียบร้อย

-(NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView numberOfRowsInSection:(NSInteger)section
{

}
-(UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath
{

}
@end

ตัวอย่างคำสั่งในไฟล์ ViewController.m หลังจากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

แทรกคำสั่งการส่งค่ากลับไปเป็นจำนวนแถว หรือ Row ในคำสั่งชุดแรกให้เหมือนตัวอย่างดังนี้

-(NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView numberOfRowsInSection:(NSInteger)section
{
  return [tableData count];
}

หลังจากนั้นเพิ่มคำสั่งการ แยกข้อมูลในตัวแปร Array ไปเก็บไว้ยัง แถวแต่ละแถวโดยแก้ไขข้อมูลดังนี้

-(UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath
{
  static NSString *simpleTableIdentifier =@"Item";
  UITableViewCell *cell=[tableView dequeueReusableCellWithIdentifier:simpleTableIdentifier];
  if(cell == nil){
    cell =[[UITableViewCell alloc] initWithStyle:UITableViewCellStyleDefault reuseIdentifier:simpleTableIdentifier];
  }
  cell.textLabel.text = [tableData objectAtIndex:indexPath.row];
  return cell;
}

หากสังเกตให้ดีจะเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวใกล้เคียงกับ คำสั่งที่ได้บอกไว้ในบทเรียนที่แล้ว เพียงแค่เปลี่ยนชื่อของแถวข้อมูลจาก “MyCell” ให้เป็นชื่อ “item” แทน

ทดสอบทำการ "Run” ตัวแอพพลิเคชัน
ทดสอบทำการ “Run” ตัวแอพพลิเคชัน

หากทำการ “Run” ตัวแอพพลิเคชันดูแล้วจะพบว่า ไม่ได้มีความแตกต่างใดๆ จากบทเรียนที่ผ่านมาแล้วก่อนหน้าผมเลยเพิ่มลูกเล่นเข้าไป นั่นคือการแทรกไฟล์กราฟิกรูปภาพหรือ ภาพ Thumbnail ที่เป็นภาพเล็กๆ แทรกอยู่ในแต่ละแถว เพื่อให้หน้าจอแอพพลิเคชันดูน่าใช้งานและนำสายตา

ไฟล์ตัวอย่างภาพกราฟิก ที่ผมใช้เป็นภาพไอคอนประกอบข้อมูลในแต่ละแถวชื่อไฟล์ว่า "thumbnail.png”
ไฟล์ตัวอย่างภาพกราฟิก ที่ผมใช้เป็นภาพไอคอนประกอบข้อมูลในแต่ละแถวชื่อไฟล์ว่า “thumbnail.png”

ทำการเพิ่มคำสั่งเข้าไปเล็กน้อยโดยแทรกต่อจากคำสั่งในการส่งค่า Return จำนวนแถวกลับไปแสดงผลบนหน้าจอแอพพลิเคขันว่า

cell.textLabel.text = [tableData objectAtIndex:indexPath.row];
cell.imageView.image =[UIImage imageNamed:@"thumbnail.png"];
return cell;

ทำการ “Run” ตัวแอพพลิเคชันจะพบว่าหน้าจอของ UITableView นั้นมีไอคอนนำสายตา และน่าใช้งานขึ้นมาทันที

หน้าจอแอพพลิเคชันที่ใช้ UITableView ประกอบกับไอคอนรูปภาพกราฟิก
หน้าจอแอพพลิเคชันที่ใช้ UITableView ประกอบกับไอคอนรูปภาพกราฟิก

สิ่งที่ได้จากบทเรียนนี้: เริ่มมองเห็น คำสั่งแปลกใหม่สำหรับทำการปรับแต่ง และตกแต่งตัว Object TableView ให้ออกมาดูมีความน่าสนใจมากขึ้น
Source Code แจกฟรีที่นี่ครับ http://code.google.com/p/daydev/

บทเรียนก่อนหน้า

Asst. Prof. Banyapon Poolsawas

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบ และการพัฒนาเกม วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท Daydev Co., Ltd, (เดย์เดฟ จำกัด)

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน