Home / 2013 / October

Facebook ได้เพิ่มทางเลือกในการโฆษณาโปรโมต แอพพลิเคชันบน Mobile App Ads เพื่อช่วยเพิ่มการติดตั้งแอพพลิคเชันของเราในรูปแบบ CPI ด้วย Video Creative บน Ads

แจก SQL Command สำหรับสร้างตาราง Locations ในประเทศไทย เช่น จังหวัดครับ รวม  77 จังหวัดสำหรับคนที่ต้องการสร้าง List Box หรือ Drop-Down List ครับรันได้เลย

วิธีการเขียนโปรแกรมภาษา PHP ร่วมกับ Facebook SDK สำหรับเก็บข้อมูลทั่วไป และรวมข้อมูลแบบ JSON ยัดลงใน Field ตารางของ MySQL อย่างง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น

บริษัท Adways Co., Ltd. (ตั้งอยู่ที่ ชินจูกุ โตเกียว CEO : Haruhisa Okamura) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ AppDriver เป็นการโฆษณาสำหรับ Smartphone ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเราจะขยายการให้บริการออกสู่ตลาดทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

POST TAGS: