linkedin

 • Marketing to mobile

  สถิติผู้ใช้ Location Based Services 28% คือผู้ใหญ่วัยทำงาน

  รายงานด้านวิจัยตลาด และพฤติกรรมของผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนโดย Pew Internet ได้เผยว่าในสหรัฐฯ อเมริกา กลุ่มผู้ใช้งานฟังก์ชันระบุตำแหน่ง Location Based Service หรือ LBS นั้น 28% ของผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนทั้งหมด คือกลุ่มผู้ใหญ่ หรือกลุ่มคนวัยทำงาน ที่ทุกวันจำเป็นต้องมีสมาร์ทโฟนติดตัว และทำงานและอ่านข่าวสารในระหว่างการเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง ซึ่งในส่วนใหญ่จาก…

  Read More »
 • Social Media

  ปี 2011 นี้ทุกคนจะใช้ Social Media กันอย่างไร

  ผู้เขียนคิดว่าผู้อ่านหลายคนคงจะรู้จัก Social Media หรือ สื่อสังคมออนไลน์ และ ก็เชื่อว่า หลายคนที่ประกอบอาชีพ นักการตลาดออนไลน์ หรือ ดิจิตอลเอเจนซี่ คงต้องเคยใช้ Social Media ทั้งหลายมาเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจ และ บริการ ให้แก่ลูกค้าที่ว่าจ้าง หรือบริการของตัวเองให้เป็นที่รู้จัก เพื่อสร้าง…

  Read More »
 • Social for Business

  Social Media สร้างแบรนด์ธุรกิจของคุณ ให้เป็นที่รู้จัก

  ใน วันที่คุณเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวของคุณด้วยกำลัง ที่จำกัด และต่อสู้ฝ่าฟันมาจนเกิดเป็นธุรกิจขนาดย่อม SMEs ถึงวันที่คุณต้องสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก และติดปาก เช่น ถ้าต้องการค้นหาทุกสิ่งก็ Google, Bing และ Yahoo ถ้าอยากดื่มกาแฟนึกถึง Starbucks หรือ Coffee World ถ้าต้องการชมภาพยนตร์ในประเทศไทยต้องนึกถึง Major…

  Read More »
Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน