Game Onine

  • Article for Gamer

    ท่านมุ้ยชื่นชมเกมออนไลน์ King Naresuan Online

    ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เปิดมิติใหม่ของวงการภาพยนตร์ไทยด้วยการต่อยอดขยายผลไปสู่การจัดทำ “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรออนไลน์” (King Naresuan Online – KNO) เกม ออนไลน์ในระดับมาตรฐานต่างประเทศ และจะพัฒนาให้เป็นสื่อบันเทิงเกมแรกของไทยที่ให้ความรู้ทั้งในด้านประวัติ ศาสตร์และเกร็ดที่น่าสนใจมากมาย ทั้งนี้ ท่านมุ้ย – ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล เคยกล่าวไว้เมื่อสิบกว่าปีก่อนว่าเกมออนไลน์จะเป็นสื่อบันเทิงที่จะทำรายได้ สูงสุดในอนาคต…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน