business page

  • Social for Business

    Facebook Insights วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ให้ได้ ประโยชน์

    การเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ เป็นนักการตลาดออนไลน์ ข้อมูลสำคัญและกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญประหนึ่งจอกศักดิ์สิทธิ์ในวิหารแห่งจันทร์เสี้ยวของสงครามครูเสต การทำการตลาดหรือเล่นแคมเปญที่ดีต้องอาศัยความจริงดังต่อไปนี้ หากคุณใช้ Facebook ในการสร้างแคมเปญสำหรับธุรกิจของคุณ เป็นเครื่องมือขับเคลื่อน นับว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและไม่ยากเกินขอบเขตขีดจำกัดของความชำนาญของคุณซะทีเดียว เพราะ Facebook ในปัจจุบันมีผู้ใช้มากกว่า 400 ล้านคนและไม่มี ท่าทีว่าผู้ที่ใช้ Facebook จะเล่นไม่เป็นกัน และที่สำคัญ Facebook…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน