Brodbrand

  • Article for Gamer

    เมื่อ Game Online กำลังจะเป็น Game On-Demand

    นี่คือเรื่องจริงที่ได้เกิดขึ้นไปแล้ว และน่าจะถูกใจเหล่านักเล่นเกมทั่วโลกเมื่อ Game Console ได้สร้างนวัตกรรมกับเทคโนโลยี Cloud Computing หลังจากที่เปลี่ยน Software ไปเป็นบริการ หรือ Service แล้ว ด้านตลาดเทคโนโลยีของเกม ก็ได้เปลี่ยนเกมที่เราซื้อใน รูปแบบสินค้าหรือซอฟต์แวร์ไปเป็นบริการเช่นกัน ซึ่งนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนี้ เป็นอีกแนวคิดที่ตอบโจทย์ ทั้งด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ เราเคยรู้จัก…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน