SEO Case Studies

SEO ฉบับเริ่มต้น ตอนที่ 4 ปรับปรุงโฟลเดอร์ให้เป็นหมวดหมู่

การปรับปรุงโฟลเดอร์ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อช่วยในการนำทางในเว็บไซต์นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้เข้าชมพบ เนื้อหาที่ตนเองต้องการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และยังเอื้อให้ เครื่องมือค้นหาเข้าใจได้ว่าเว็บมาสเตอร์ให้ความสำคัญกับเนื้อหาใด แม้ว่าผลการค้นหาของ Google จะแสดงผล ในระดับหน้าเว็บ แต่ Google ยังยินดีที่จะทำให้ผู้ใช้รับทราบว่าหน้าเว็บนั้นมีบทบาทต่อไซต์อย่างไร

ทุกไซต์ประกอบด้วยหน้าแรกหรือ “ราก” ซึ่งเป็นหน้าที่ปรากฏบ่อยครั้งที่สุดในเว็บไซต์ และเป็นจุดเริ่มต้นในการนำทาง สำหรับผู้เข้าชมหลายราย ถ้าไซต์ของคุณไม่ได้มีหน้าเว็บจำนวนมาก คุณควรวางแผนว่าผู้เข้าช มจะเข้าสู่หน้าเว็บอื่นๆ ที่มีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นจากหน้าเนื้อหาทั่วไป (หน้ารากของคุณ) ได้อย่างไร คุณมีหน้าเว็บเกี่ยวกับเนื้อหาในหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงมากเพียงพอที่จะสร้าง หน้าเว็บที่อธิบายถึงหน้าเว็บต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันนั้นหรือไม่ (เช่น หน้าราก -> รายการหัวข้อที่เกี่ยวข้อง -> หัวข้อที่เฉพาะเจาะจง) คุณมีสินค้าหลากหลาย นับร้อยๆ รายการที่ต้องการการจัดหมวดหมู่ในหน้าเว็บแสดงหมวดหมู่และหมวดหมู่ย่อยจำนวน มากหรือไม่

seo-search-engine-optimization

โครงสร้างไดเรกทอรีของเว็บไซต์ขนาดเล็กเกี่ยวกับการ์ดเบสบอลของเรา

sitemap เป็นหน้าเว็บที่ไม่ซับซ้อนในไซต์ของคุณ ซึ่งจะแสดงโครงสร้างของเว็บไซต์ และมักจะประกอบด้วยรายการลำดับของหน้าเว็บในไซต์ของคุณ ผู้เข้าชมอาจจะเข้าถึงหน้าเว็บนี้ หากมีปัญหาในการค้นหาหน้าเว็บในไซต์ของคุณ แม้เครื่องมือค้นหาจะเข้าถึงหน้าเว็บนี้เพื่อรวบรวมข้อมูล ของหน้าเว็บต่างๆ ในไซต์ของคุณอย่างครอบคลุม แต่ sitemap นี้ยังคงมีไว้สำหรับผู้เข้าใช้เป็นหลัก

ส่วนไฟล์ Sitemap (ตัวพิมพ์ใหญ่) แบบ XML ซึ่งคุณสามารถส่งผ่าน Webmaster Tools ของ Google จะช่วยให้ Google ค้นพบหน้าเว็บต่างๆ บนไซต์ของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น การใช้งานไฟล์ Sitemap เป็นวิธีหนึ่ง (แม้จะไม่มี การรับรอง) ที่บอกให้ Google รู้ว่าคุณต้องการใช้ URL รูปแบบใดเป็นหลัก

วิธีปฏิบัติสำหรับการนำทางในไซต์

สร้างลำดับขั้นที่ต่อเนื่องกันอย่างเหมาะสม
– สร้างลำดับให้ซับซ้อนน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อนำทางผู้ใช้จากเนื้อหาทั่วไปไปสู่เนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงตามที่ผู้ใช้ ต้องการในไซต์ของคุณ หากจำเป็น ควรเพิ่มหน้าเว็บนำทางและใช้งานหน้าเว็บเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพใน โครงสร้างลิงก์ภายในของคุณ

หลีกเลี่ยง :

  • การสร้างเว็บที่ซับซ้อนซึ่งเต็มไปด้วยลิงก์นำทาง เช่น การลิงก์ทุกหน้าเว็บในไซต์ ของคุณเข้ากับหน้าเว็บถัดไป
  • การแบ่งเนื้อหาอย่างละเอียดยิบย่อยเกินไป (ซึ่งต้องคลิก 20 ครั้งเพื่อเข้าสู่เนื้อหาย่อย)

ใช้ข้อความสำหรับการนำทางเป็นส่วนใหญ่
– การควบคุมการนำทางส่วนใหญ่จากหน้าเว็บหนึ่ง สู่อีกหน้าเว็บหนึ่งบนไซต์ของคุณด้วยลิงก์ข้อความช่วยให้เครื่องมือค้นหารวบ รวมข้อมูลและเข้าใจ ไซต์ของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น ผู้ใช้หลายรายชื่นชอบการนำทางด้วยลิงก์ข้อความมากกว่าวิธีอื่น โดยเฉพาะเมื่อใช้งานบนอุปกรณ์ที่อาจไม่สนับสนุนโปรแกรม Flash หรือ JavaScript

หลีกเลี่ยง :

  • การ นำทางที่ทำงานตามเมนูแบบเลื่อนลง รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว (เครื่องมือค้นหาจำนวนมาก แต่ไม่ใช่ทั้งหมด สามารถค้นพบลิงก์ลักษณะนี้ บนเว็บไซต์ได้ แต่หากผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้าเว็บทั้งหมดบนไซต์ผ่านลิงก์ข้อความปกติ จะถือเป็นการปรับปรุงการเข้าถึงไซต์ของคุณได้ดียิ่งขึ้น)

ใช้การนำทางแบบ”แสดงเส้นทาง” (breadcrumb)
– การแสดงเส้นทางคือแถวของลิงก์ภายใน ที่ปรากฏด้านบนหรือด้านล่างของหน้าเว็บที่ช่วยนำทางผู้เข้าชมกลับไปยังส่วน ก่อนหน้าหรือกลับไปที่หน้าราก การแสดงเส้นทางจำนวนมากจะใช้หน้าเนื้อหาทั่วไป (โดยส่วนใหญ่คือหน้าราก) เป็นลิงก์แรก ซึ่งอยู่ทางซ้ายสุด และมีส่วนที่จำเพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นไล่เรียงไปทางด้านขวา

รวมหน้าเว็บ sitemap แบบ HTML ไว้ในไซต์ของคุณ และใช้ไฟล์ Sitemap แบบ XML
– หน้าเว็บ sitemap ที่ไม่ซับซ้อน ที่มีลิงก์ไปยังหน้าเว็บทั้งหมด หรือเฉพาะหน้าเว็บสำคัญ (หากคุณมีหน้าเว็บนับร้อย หรือนับพัน) ในไซต์ของคุณนั้นมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย การสร้างไฟล์ Sitemap แบบ XML ให้กับไซต์ ของคุณช่วยให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือค้นหาจะค้นพบหน้าเว็บบนไซต์ของคุณ

หลีกเลี่ยง :

  • การปล่อยให้หน้า Sitemap แบบ HTML ใช้การไม่ได้เนื่องจากมีลิงก์ที่ใช้งานไม่ได้
  • การสร้าง sitemap แบบ HTML ที่เพียงแค่แสดงรายการหน้าเว็บต่างๆ โดยไม่ต้อง จัดระเบียบ เช่น จัดระเบียบตามหัวข้อ

พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ลบบางส่วนของ URL ออก
– ผู้ใช้บางรายอาจเข้าสู่ไซต์ของคุณ ด้วยวิธีที่ผิดปกติ และคุณควรเตรียมพร้อมสำหรับกรณีนี้ เช่น แทนที่จะใช้ลิงก์การแสดงเส้นทาง บนหน้าเว็บนั้นๆ ผู้ใช้อาจตัดบางส่วนของ URL ออกไปโดยหวังว่าจะเข้าถึงหน้าเว็บที่มีเนื้อหาทั่วไป เขาหรือเธออาจกำลังเข้าชม http://www.brandonsbaseballcards.com/news/2008/upcoming-baseball-card-shows.htm แต่ป้อน http://www.brandonsbaseballcards.com/news/2008/ ในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์เพราะคิดว่าลิงก์ดังกล่าวจะแสดงข่าวสารทั้งหมด ของปี 2008 ไซต์ของคุณได้เตรียมพร้อมจะแสดงข้อมูลในสถานการณ์เช่นนี้หรือไม่ หรือจะแสดงหน้าเว็บ 404 (ข้อผิดพลาด “page not found”) หรือจะเลื่อนระดับไดเรกทอรีเป็น http://www.brandonsbaseballcards.com/news/

ใช้หน้าเว็บ 404 ให้เกิดประโยชน์
– บางครั้ง ผู้ใช้อาจเข้าถึงหน้าเว็บที่ไม่มีอยู่แต่เดิม เนื่องจากติดตาม ลิงก์ที่ใช้การไม่ได้หรือพิมพ์ URL ไม่ถูกต้อง การสร้าง หน้าเว็บ 404 ที่กำหนดเอง ซึ่งช่วยบอกทางผู้ใช้ กลับไปยังหน้าเว็บปกติในไซต์ของคุณย่อมทำให้ผู้ใช้มีประสบการณ์การใช้งานไซ ต์ของคุณ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หน้าเว็บ 404 ของคุณควรมีลิงก์ที่นำทางกลับไปยังหน้าราก และสามารถแสดง ลิงก์ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหายอดนิยมหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันในไซต์ของ คุณ Google มีโปรแกรม 404 widget ที่คุณสามารถฝังไว้ในหน้าเว็บ 404 เพื่อนำเข้าคุณลักษณะต่างๆ ที่มีประโยชน์เข้าในหน้านั้น

หลีกเลี่ยง :

  • การ ปล่อยให้หน้าเว็บ 404 อยู่ในดัชนีของเครื่องมือค้นหา (โปรดตรวจสอบว่า ได้มีการกำหนดค่าให้เว็บเซิร์ฟเวอร์ของคุณแสดง รหัสสถานะ 404 HTTP เมื่อมีการเรียกแสดงหน้าเว็บที่ไม่มีอยู่ในไซต์)
  • การแสดงข้อความกำกวม เช่น “Not Found”, “404? หรือ ไม่มีหน้าเว็บ 404 เลย
  • การใช้รูปแบบหน้าเว็บ 404 ที่ไม่สอดคล้องกันกับหน้าเว็บที่เหลือในไซต์ของคุณ

ต้นฉบับจาก :IT-Clever.com

Asst. Prof. Banyapon Poolsawas

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบ และการพัฒนาเกม วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท Daydev Co., Ltd, (เดย์เดฟ จำกัด)

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน