Future

Digital Marketing Summit 2011 หลักสูตรการตลาดยุคดิจิตอล กับ 10 สุดยอดกูรูการตลาดไทย

Digital Marketing Summit หลักสูตรที่รวมเหล่าผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การนำสื่อออนไลน์มาประยุกใช้ในเชิง การตลาด เจาะลึกในชั้นเชิงธุรกิจมานำเสนออย่างหมดเปลือก พร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัทยักษ์ใหญ่ ที่ประสบความสำเร็จในการนำสื่อ Digital มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ สื่อที่ใครๆ คิดว่ามันเป็นเพียงกระแส หรือแฟชั่น แต่แล้วสื่อ Digital กลับสร้างมูลค่าให้กลับธุรกิจได้มหาศาลด้วยต้นทุนไม่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อการตลาดในรูปแบบเดิม เพียงถ้าคุณมีแนวคิด ที่จะนำสื่อใหม่นี้มาใช้งานอย่างมีขั้นตอนและเทคนิค และทำสิ่งที่ยากให้เป็นเรื่องง่าย ทำได้ด้วยตัวคุณเอง

Digital Marketing Summit 2011

 

อะไรคือกุญแจสู่ประตูแห่งความสำเร็จของแบรนด์ชั้นนำที่นำสื่อ Digital และสื่อ Social Media มาสร้างแบรนด์และสร้างมูลค่าให้ธุรกิจ เหล่ากูรูทั้ง 10 มีคำตอบให้คุณในงานนี้

Digital Marketing Summit 2011

ที่มา :
Digital Marketing Summit 2011 โอกาสอันยิ่งใหญ่แห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ครบวงจร ที่เกิดขึ้นจากจุดมุ่งหมาย ร่วมกันระหว่างบมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น กับกูรู นักบริหารด้านการตลาดบนโลกออนไลน์อันลือชื่อทั้ง 10 คนในไทย ที่จะพาท่านเข้าสู่ปฐมบทแห่งพลังมวลชน ก่อนจะเจาะลึกไปสู่กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ ที่จะทำให้นักบริหารชั้นนำเช่นคุณ หาพิกัดของลูกค้าคุณได้ชัดเจน เพื่อกำหนดทิศทาง วางแผนการตลาดได้ตรงจุดยิ่งขึ้นได้รวดเร็วก่อนใคร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้รู้ และเข้าใจ ในการนำ Social Media มาใช้ในทางการตลาด
2. เพื่อให้รู้ และเข้าใจในการนำ สื่อ Digital มาประยุกต์ในใช้เชิงธุรกิจ
3. เพื่อให้เข้าใจแนวทางการบริหารงานของบริษัทที่นำธุรกิจสู่โลก Digital จนประสบความสำเร็จ
4. เพื่อให้ทราบถึงกระแส และทิศทางของการตลาดในยุค Digital

เนื้อหาหลักสูตร
1. Social Media จากใจผู้บริโภคส่งตรงถึงธุรกิจคุณ
2. Facebook Marketing กลยุทธ์การตลาดเปลี่นเพื่อนมาป็นแฟน
3. Twitter Marketing พลังแห่ง 140 ตัวอักษร
4. Viral Video มหัศจรรย์วิดีโอบันลือโลก
5. เรียกลูกค้าด้วย isearch เพื่อเพิ่ม income
6. มองภาพกว้าง กับการเปลี่ยนแปลงทั้งธุรกิจ ด้วย “Digital Strategy”
7. Location based marketing เข็มทิศธุรกิจ ยุคดิจิตัล
8. Augmented Reality the Future of your brand
9. ยุคแห่ง Social Music
10. Game Marketing สื่อโฆษณาสองทาง เปลี่ยนเรื่องเล่นให้เป็นเงิน

ราคาหลักสูตร

ราคา

หมายเหตุ
1. ราคาดังกล่าวรวมค่า อาหารเที่ยง 1 มื้อ และ Coffee Break 2 ครั้ง เช้า – บ่าย
2. * Early Bird รับส่วนลด 10% ต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2554
3. ** สมัคร 3 คนขึ้นไปจากหน่วยงานเดียวกัน ลดเพิ่มอีก 10 % และต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2554
4. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3 % และต้องนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาในวันสัมมนา (กรณีไม่มีหนังสือรับรอง ต้องชำระเต็มจำนวน)


กำหนดการ

กำหนดการ : Digital Marketing summit 2011 : วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2554
• 08.00 – 09.00 : ลงทะเบียน & Coffee
• 09.01 – 09.15 : พิธีกรกล่าวต้อนรับ และแนะนำวิทยากร
• 09.16 – 10.15 : เทคโนโลยี Google ในปี 2012 และกระแสโลกดิจิทัล
• 10.16 – 10.45 : social media จากใจผู้บริโภคส่งตรงถึงธุรกิจคุณ
โดย คุณวิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โวเน่ จำกัด
• 10.46 – 11.15 : Facebook Marketing กลยุทธ์การตลาดเปลี่นเพื่อนมาป็นแฟน
โดย คุณสุธีรพันธ์ สักรวัตร Brand Communication จาก DTAC
• 11.16 – 11.45 : Twitter Marketing พลังแห่ง 140 ตัวอักษร
โดย คุณรณพงศ์ คำนวณทิพย์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูนิเวอร์แซล มิวสิค ประเทศไทย จำกัด
• 11.46 – 12.45 : lunch
• 12.46 – 13.15 : Viral Video มหัศจรรย์วิดีโอบันลือโลก
โดย คุณนิวัฒน์ ชาตะวิทยากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท Brandbaker Digital Agency
• 13.16 – 13.45 : เรียกลูกค้าด้วย isearch เพื่อเพิ่ม income
โดย คุณปภาดา อมรนุรัตน์กุล ผู้เชี่ยวชาญ search marketing บริษัท Redrank จำกัด
• 13.46 – 14.45 : ความสำเร็จของ Red Bull ในการเข้าสู่ Digital Marketing
• 14.46 – 15.15 : Q & A case
• 15.16 – 15.30 : coffee Break
• 15.31 – 16.30 : social media ROI
• 16.31 – 17.00 : wrap up

กำหนดการ : Digital Marketing summit 2011 : วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2554
• 08.00 – 09.00 : ลงทะเบียน & Coffee
• 09.01 – 09.15 : พิธีกรกล่าวต้อนรับ และแนะนำวิทยากร
• 09.16 – 10.15 : ” วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่โลกดิจิทัล”
โดยคุณสุทธิชัย หยุ่น Editor in Chief
• 10.16 – 10.45 : มองภาพกว้าง กับการเปลี่ยนแปลงทั้งธุรกิจ ด้วย “Digital Strategy”
โดย คุณวรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิบ๊อกซ์ จำกัด
• 10.46 – 11.15 : Location based marketing เข็มทิศธุรกิจ ยุคดิจิตัล
โดย สุธาทร สุทธิสนธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่าย Corporate Marketing บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• 11.16 – 11.45 : Augmented Reality the Future of your brand
โดย คุณบัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ เว็บมาสเตอร์ www.daydev.com
• 11.46 – 12.45 : lunch
• 12.16 – 13.15 : ยุคแห่ง Social Music
โดย คุณอาทิตย์ เลิศรักษ์มงคล VP RS Strategic Innovation Business บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
• 13.16 – 13.45 : Game Marketing สื่อโฆษณาสองทาง เปลี่ยนเรื่องเล่นให้เป็นเงิน
โดย คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ Product Manager www.pantip.com
• 13.46 – 14.45 : Officemate แนวคิดธุรกิจออฟไลน์ สู่โลกออนไลน์ โดย คุณวรวุฒิ อุ่นใจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน)
• 14.46 – 15.15 : Q&A case
• 15.16 – 15.30 : coffee Break
• 15.31 – 16.30 : trend 2012 ” ทิศทาง แนวโน้ม กลยุทธ์เขย่าโลกออนไลน์ปี 2012″
– แนวโน้มการเติบโตดิจิทัล มีเดีย โลกในปี 2012
– อัตราเติบโตของดิจิทัล มีเดียในแต่ละภูมิภาคทั่วโลก
– แนวโน้มการเติบโตดิจิทัล มีเดีย ในประเทศไทย อุปสรรค การขยายตลาด และปัจจัยเสริมความแข็งแกร่งตลาดออนไลน์ในไทย
• 16.31 – 17.00 : wrap up

ดูรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ nationdigitalforum.com

Asst. Prof. Banyapon Poolsawas

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบ และการพัฒนาเกม วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท Daydev Co., Ltd, (เดย์เดฟ จำกัด)

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน