หน้าจอ Game Over เช่นกันถ้ามีการจบเกมก็จะปรากฏคำว่า “You Win!”

หน้าจอ Game Over เช่นกันถ้ามีการจบเกมก็จะปรากฏคำว่า "You Win!”

หน้าจอ Game Over เช่นกันถ้ามีการจบเกมก็จะปรากฏคำว่า “You Win!”

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน