ตั้งชื่อว่า “GameOverScene” โดยเลือกให้เป็น NSObject

ตั้งชื่อว่า "GameOverScene” โดยเลือกให้เป็น NSObject

ตั้งชื่อว่า “GameOverScene” โดยเลือกให้เป็น NSObject

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน