คลิกที่ภาพ แล้วไปลาก Outlet เชื่อมกับ pan gestureRecognizer

คลิกที่ภาพ แล้วไปลาก Outlet เชื่อมกับ pan gestureRecognizer

คลิกที่ภาพ แล้วไปลาก Outlet เชื่อมกับ pan gestureRecognizer

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน