กดที่ Cell แล้วไปที่แท็บ Attribute Inspector แล้วตั้งชื่อว่า “Item”

กดที่ Cell แล้วไปที่แท็บ Attribute Inspector แล้วตั้งชื่อว่า "Item”

กดที่ Cell แล้วไปที่แท็บ Attribute Inspector แล้วตั้งชื่อว่า “Item”

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน