ลากเชื่อมโยง UI ไปวางที่ Code ก็สร้างตัวแปร Outlet ได้

ลากเชื่อมโยง UI ไปวางที่ Code ก็สร้างตัวแปร Outlet ได้

ลากเชื่อมโยง UI ไปวางที่ Code ก็สร้างตัวแปร Outlet ได้

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน