ภาพ “bg.png” ที่เตรียมไว้เป็นฉากหลังขนาด 802×320 pixels

ภาพ "bg.png” ที่เตรียมไว้เป็นฉากหลังขนาด 802x320 pixels

ภาพ “bg.png” ที่เตรียมไว้เป็นฉากหลังขนาด 802×320 pixels

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน