Home / Posts Tagged "Sencha Framework"

บทความนี้จะเป็นการแนะนำขั้นตอนในการออกแบบ และพัฒนาแอพพลิเคชันแบบ Mobile Web App ด้วย Framework ของ Sencha Touch 2 แบบทีละขั้นตอน

วิธีการเปลี่ยน Theme ของ Sencha Touch ด้วยการ Compile ไฟล์ scss เป็น css ใหม่ด้วยการติดตั้งชุดพัฒนาของ SASS และ Compass ผ่าน Ruby ให้ได้มาตรฐาน CSS3

บทเรียนนี้จะเป็นการพัฒนา Mobile Web App ด้วย Framework Sencha Touch 2 ด้วยการทำงานร่วมกับ Webservice รูปแบบ JSON ครับ

หลังจากที่ออกเวอร์ชันหลายเวอร์ชันมากตอนนี้ก็มาถึงเวอร์ชัน 2.2.0 กับเจ้า Sencha Touch บทเรียนต่อไปนี้คือการสร้างแอพฯ ใหม่ของเราเป็น Sencha Cmd ครับ