Home / Posts Tagged "objective c"

วิธีการพัฒนาเกม สำหรับผู้ที่ต้องการเขียนเกมบน iPhone หรือ iOS7 ด้วย Sprite Kit กับการบังคับให้ตัวละครในเกมวิ่งตาม Line ที่เราวาดบนหน้าจอสมาร์ทโฟนแบบง่ายครับ

หน้าจอเมนูของแอพพลิเคชัน iPhone มักจะเป็นจุดขาย ยิ่งเป็น Animation Menu ที่สวยจะน่าใช้แอพฯ มากขึ้นแนะนำว่าลอง DCPathButton มาช่วยพัฒนาจะสวยขึ้นครับ

บทเรียนนี้จะเป็นการพัฒนาแอพพลิเคชันบน iOS หรือ iPhone โดยจะเป็นการจัดการ ViewController โดยไม่ใช้ StoryBoard เข้ามาช่วย

พัฒนาแอพพลิเคชันบนแพลตฟอร์ม iOS หรือ iPhone กับบทเรียนแนะนำวิธีการตกแต่ง UITableViewCell บน UITableView ให้ออกมาสวยงาม และน่าใช้งาน