Home / Developer  / Programming Language  / Instagram API

ถ้ามีปัญหาเรื่องการพัฒนาแอพฯ ทั้ง Web Apps, iOS Apps, Android Apps เกี่ยวกับ Convert Currency อัตราแลกเปลี่ยนเงิน มาดูวิธีเกรียนๆ สั้นๆ ผ่าน API ง่ายๆ ครับ

การใช้ jQuery plugin สร้างเว็บไซต์แบบ Responsive Web และมี Animation ในการเปลี่ยนรูปภาพโดยใช้ Instagram API เข้ามาช่วยในการพัฒนาร่วมเชิงประยุกต์

แอพพลิเคชันยอดนิยมอย่าง Instagram นั้นมี API เบื้องต้นที่นำมาพัฒนาร่วมได้ง่ายกับการค้นหารุปภาพจาก Tags ที่เราใส่ไว้ให้มาโชว์ในรูปแบบอัมบัมภาพด้วยภาษา PHP