LYNX Anarchy

  • Future

    LYNX Anarchy โฆษณาล่องหนตัวแรกของโลก

    แคมเปญของ Lynx ในออสเตรเลีย ที่ใช้จอ LCD แบบพิเศษที่สามารถมองเห็นภาพได้ผ่านเลนส์แว่นตา Polarised เท่านั้นมีชื่อแคมเปญว่า LYNX Anarchy: The World’s First Invisible Ad ถือว่าเป็นแคมเปญที่นำเสนอแนวคิดให้เกิดโฆษณาที่ล่องหน ได้เป็นตัวแรกของโลกนับว่าเป็นไอเดีย ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีจอภาพ และแว่นตา Polarised…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน