Location Baed Service

  • Marketing to mobile

    สถิติผู้ใช้ Location Based Services 28% คือผู้ใหญ่วัยทำงาน

    รายงานด้านวิจัยตลาด และพฤติกรรมของผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนโดย Pew Internet ได้เผยว่าในสหรัฐฯ อเมริกา กลุ่มผู้ใช้งานฟังก์ชันระบุตำแหน่ง Location Based Service หรือ LBS นั้น 28% ของผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนทั้งหมด คือกลุ่มผู้ใหญ่ หรือกลุ่มคนวัยทำงาน ที่ทุกวันจำเป็นต้องมีสมาร์ทโฟนติดตัว และทำงานและอ่านข่าวสารในระหว่างการเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง ซึ่งในส่วนใหญ่จาก…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน