Layers

  • Add-on

    ส่องโลกแอพพลิเคชั่นในอาณาจักร Chrome

    อันที่จริงบริการ Chrome Web Store นั้นมีการเปิดตัวมาได้ระยะหนึ่งแล้ว แต่อาจจะเป็นเพราะว่าแพลตฟอร์มของกลุ่มคนใช้เว็บเบราเซอร์ยังคงมีหลายกลุ่มอยู่ เพราะบ้างก็ใช้ FireFox บ้างก็ใช้ IE และหลายคนก็ยังคงใช้ IE เวอร์ชั่น 6 ที่เลิกพัฒนาไปนานแล้ว และนอกนั้นก็คือ ผู้ที่ใช้เว็บเบราเซอร์ Google Chrome ที่นับวันจะมีคนหันมาเล่นกันมากขึ้น…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน