Laconi.ca

  • Applications and Tools

    Twitter กันผ่าน Desktop ด้วย Twhirl

    พูดถึงเจ้า Microblog เจ๋งๆที่คนเล่นมากมายเทียบเท่า Facebook ก็คงไม่พ้นเจ้า Twitter, Laconi.ca, Seesmic, Friendfeed และอื่นๆ แต่มาเจาะจงกันที่เจ้า Twitter กันก่อนดีกว่านะว่าแล้วก็มาเล่นกัน ก่อนจะใช้งานต้องไปดาวน์โหลด ตัว Client แต่ก่อนอื่นต้องโหลด Adobe AIR ก่อนแล้วทำการติดตั้ง…ก็เสร็จเรียบร้อย……

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน