KVM

  • Concept

    KVM Migration On Ubuntu Desktop 8.10

    ทำไมถึงต้อง Migration ? ที่ต้องนำคำถามนี้มาใส่ที่ตรงนี้เพราะ ตอนที่ได้เลือกทำ Assignment ข้อนี้มีคนถามว่าจะทำไปเพื่ออะไร และการ Migrate มีประโยชน์อย่างไร ? นี่ก็เป็นเหตุผลที่ต้องนำมากล่าวถึงสักหน่อยก่อนเข้าสู่กระบวนการทำ Migration ในส่วนของการทำ Migration นี้ เป็นการทำ Live Migration  …

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน