iPhone Animation Menu

  • Developer

    เขียนแอพฯ iPhone สร้าง Animation Menu ให้สวยด้วย DCPathButton

    หน้าจอเมนูของแอพพลิเคชัน iPhone มักจะเป็นจุดขาย ยิ่งเป็น Animation Menu ที่สวยจะน่าใช้แอพฯ มากขึ้นแนะนำว่าลอง DCPathButton มาช่วยพัฒนาจะสวยขึ้นครับวิธีการทำงานคือ เมนูจะเป็นวงกลม และมีวงกลมรอบๆ โผล่ขึ้นมาเมื่อกด เมนูตรงกลาง และเมื่อกดเมนูตรงกลางอีกครั้ง ก็จะหุบเมนูรอบๆ เข้าไปทดที พร้อมแอนิเมชันหมุนวนสวยๆ ก่อนอื่นไปหาเมนูวงกลมสวยๆ ก่อน…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน