ios7 beta

  • Developer

    รีวิว iOS7.1 BETA for Developer Account

    หลังจากที่ได้รับอีเมลแจ้งจาก Apple Developer Center ว่ามี iOS7.1 Beta ให้ลองใช้งานก่อนเพื่อตอนเช้าแล้ว ก็ไม่รอช้ากลับมาบ้านดาวน์โหลด และลองติดตั้งกับ iPhone ทันที ว่าแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดก่อนเลยที่ http://developer.apple.com แล้วก็ มุ่งหน้าไปดาวน์โหลด ไฟล์ .ipsw ซึ่เราต้องเลือกรุ่นของเราให้ถูกครับ ขนาดไฟล์ก็ประมาณ…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน