Compatibility Mode

  • Just User

    การรันโปรแกรมสมัยโบราณบน XP

    Application หลายตัวที่มีมาตั้งแต่สมัย Windows 95 บางคนยังคงจำเป็นต้องใช้งานอยู่ เมื่อมาเปิดบน Windows XP ก็จะเจอปัญหาตามรูปด้านล่างนี้ วิธีการแก้ปัญหาง่ายมาก ๆ ครับ ให้คลิกขวา ที่ไอคอนโปรแกรม แล้วเลือก Propertiesจะขึ้นกรอบขึ้นมากรอบนึง ก็คลิกไปที่แถบ Compatibility ในช่อง Compatibility…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน