chatter

  • Office 2.0

    เครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับนักธุรกิจ บริการดีๆ จาก Salesforce

    ในแวดวงธุรกิจบรรดาองค์กรน้อยใหญ่ต่างต้อง เคยได้ใช้บริการ SaaS (Software as a Service) ชื่อดังอย่าง Salesforce.com ที่ใช้บริการเท่าไรก็จ่ายเท่านั้น ประมวลผลการทำงานเปลี่ยนฟังก์ชั่นเป็นบริการ และประมวลผลผ่านกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) ซึ่งเคยได้อธิบายให้แก่ผู้อ่านนิตยสารอีคอมเมิร์ซเมื่อฉบับเดือนพฤศจิกายนปี ที่แล้ว จากคำบอกเล่าของผู้ใช้ซึ่ง จัดได้ว่า Salesforce เป็นบริการจัดการลูกค้าหรือที่เรารู้จักในชื่อระบบ…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน