Chaos Theory

  • Future

    รู้จัก ทฤษฏีความโกลาหล (Chaos Theory)

    หลังจากที่นั่งฟัง บรรยาย เกี่ยวกับทฤษฎีตัวนี้อย่างละเอียด แล้ว ก็ตีความได้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับ ตรรกศาสตร์คลุมเครืออย่าง Fuzzy Logic ฤษฎีความโกลาหล เป็นทฤษฏีที่อธิบายถึง ลักษณะพฤติกรรม ของ ระบบใดๆที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น เวลา, อายุ, ดอกไม้ร่วงหล่นโปรยปลิวตามเวลา , ผมหงอกขาวตามเวลา หรือที่อาจจะสรุปความได้ว่า…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน