CEM

  • Marketing Ideas

    กลยุทธ์ Service Design โดย CEM และ Touch Point ให้ลูกค้าประทับใจ

    การบริหารจัดการความประทับใจหรือประสบการณ์ของลูกค้าต่อแบรนด์ของเราที่เรียกว่า CEM cและ Touch Point นั้นเป็นหนึ่งกลยุทธ์ Service Design หรือการออกแบบบริการก่อนที่เราจะพูดถึง CEM หรือ Customer Experience Management นั้นอาจจะต้องเกริ่นนำในเรื่องของ Service Design หรือการออกแบบบริการก่อน สำหรับ Service…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน