BlackOut

  • Product Innovations

    เจาะประเด็นโลกอินเทอร์เน็ต กฏหมาย SOPA / PIPA

    คงเป็นประเด็นร้อนที่หลายสื่อบนโลกอินเทอร์เน็ตต้องออกโรงกันแบบจริงจังในเรื่องของกฏหมาย SOPA / PIPA หรือ Stop Online Piracy Act และ Protect Intellectual Property Act หรือให้แปลตามตรงก็คือกฏหมายป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ และกฏหมายการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญา ที่ทางสหรัฐฯ อเมริกากำลังเริ่มจะ Kick Off…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน