ASP.NET

 • ASP.NET (C#, VB.NET)

  Control WebChart ใน ASP.NET C#

  พอดีไป อ่าน Blog ของหนังสือ C# แบบ OOP เข้าแล้วรู้สึกว่าเป็นประโยชน์น่าเก็บไว้ เลย นำมาเผยแพร่ ช่วยๆักันในเว็บนี้ครับ บท ความนี้สอนวิธีสร้างกราฟเส้นในหน้าเว็บ ASP.NET ด้วยภาษา  C# โดยใช้ control ชื่อ WebChart…

  Read More »
 • ASP.NET C# วิธีเชื่อม Table 2ตัวใน 1 dataset

  ดาต้าเซตเป็นเหมือนฐานข้อมูลเล์กๆที่จะพักเก็บ ข้อมูลชุดหนึ่งจาก ตัว Database ดังนั้นมันจึงควรสนับสนุนสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของฐานข้อมูล นั่นคือการเชื่อมความสัมพันธ์หรือ relationship ซึ่งก็คือการนำตารางหนึ่งมาผูกกับอีกตารางหนึ่งนั่นเอง โค้ดสำหรับเชื่อมสองเทเบิ้ลภายในหนึ่งดาต้าเซตในภาษา C# เป็นอย่างนี้ System.Data.DataColumn oParentColumn;System.Data.DataColumn oChildColumn;oParentColumn = oDS.Tables["Customers"].Columns["CustomerID"];oChildColumn = oDS.Tables["Orders"].Columns["CustomerID"];System.Data.DataRelation oRelation =…

  Read More »
 • ASP.NET C# วิธีอ่าน Text File

  เมื่อ เขียนโปรแกรมบ่อยครั้งที่เราต้องการอ่านแฟ้มที่เก็บตัวอักษรล้วนๆ หรือ text file เพื่ออ่านข้อมูลบางอย่างที่มีขนาดเล็กและทำงานได้รวดเร็ว โค้ดต่อไปนี้อ่านไฟล์ชื่อ Data.txt ซึ่งอยู่ที่รูทไดเรคทอรีของฮาร์ดดิสก์ (โฟลเดอร์ c:) หัวใจของการทำงานคือการเรียกใช้ไทป์ StreamReader ของ .Net public class FileClass{ public static…

  Read More »
Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน