archer object manipulation

  • Augmented Reality

    ARCore การใช้งาน Object Manipulation บน Unity

    การจับเคลื่อนย้าย ขยาย หรือ เรียกใช้รูปแบบโต้ตอบสภาพแวดล้อม ที่เรียก Object Manipulation ผ่าน ARCore และ Unity เบื้องต้น โดยเขียนโปรแกรม C# ในการตรวจจับสถานะในการทำให้ AR มีความสมจริง จากบทเรียน ARCore ก่อนหน้านี้:…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน