android sms

  • Android Developer

    เขียนแอพ Android การใช้งาน SMS เบื้องต้น

    บทเรียนง่ายๆ สำหรับการใช้งาน SMS ร่วมกับแอพพลิเคชัน Android ให้ส่งข้อความไปยังหมายเลขที่ต้องการได้ หรือเอาไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อื่นๆ ในการส่งข้อความ SMSแนวทางการใช้งานนั้นก็เพียงแค่เราต้องปรับใช้ SMSManager ให้สามารถส่งข้อความได้ ให้สร้าง Project ขึ้นมาครับ เลือก Blank Activity ซะ เปิดไฟล์ AndroidManifest.xml…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน