alertview

  • Developer

    เขียนแอพ iPhone ภาษา Swift ใช้ UIAlertView ร่วมกับ UITableView

    เขียนแอพพลิเคชัน iPhone บน iOS8 กับวิธีการใช้ UIAlertView เมื่อแตะ ที่ UITableViewCell บน UITableView  ด้วยภาษา Swift บน Xcode6 BETA สำหรับผู้เริ่มต้น แอพพลิเคชันของเราจะมีการทำงานแบบนี้นะครับ ก่อนอื่นลองศึกษาบทความก่อนหน้านี่ก่อนครับไม่น่ายากอะไร รู้จักภาษาโปรแกรม…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน