Adobr

  • Idea for Techology

    เริ่มต้นกับ Augmented Reality

    เป็นที่ฮือฮาบนโลก อินเตอร์เน็ทเกี่ยวกับเทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality ที่รู้สึกว่าจะมาแรงในปี 2010 นี้แล้วยัง ตอบย้ำความแรงและตกตะลึงอีกในงาน Web Wednesday ครั้งที่ 5 แต่กลุ่ม นักพัฒนาอย่างเราๆ นั่งเฉยๆ เพราะว่ามันเป็นเรื่องเก่าเมื่อปี 2008 หรืออาจจะนานกว่านั้นมาเล่าใหม่ทำให้ดูใหม่และสวยงาม…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน