action

  • Developer

    สร้างเกมบน Unity 3D กับชุดพัฒนาเกมสำเร็จรูป Daydev Action Kit

    บทความฉบับเร่งรัดสำหรับผู้ต้องการสร้างเกม 3D แนว Action มุมมองบุคคลที่ 3 ด้วย Unity ครับ สำหรับผู้ที่ต้องการไอเดียการพัฒนาเกม อันที่จริงนี่เป็นหนึ่งในเครื่องมือประกอบรายละเอียดงานวิจัยในห้องเรียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาออกแบบเชิงโต้ตอบ และพัฒนาเกมที่ผมกำลังทำอยู่เกี่ยวกับการเรียนภาษาโปรแกรม กับการพัฒนาตัว และทัศนคติของผู้เรียนการเขียนโปรแกรมที่มีต่อเครื่องมือ Game Creator Template…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน