abbr

  • Just User

    Tag acronym และ abbr ขยายความในเว็บแบบมีมาตรฐาน

    บางครั้ง เราจะมีการใช้คำย่อต่างๆ เช่น HTML, ASP ต่างๆและผู้อ่านบางท่านมักจะไม่ค่อยรู้ว่าตำพวกนี้มันย่อมาจากอะไร HTML เลยมีมาตรฐานขึ้นมาโดยการระบุ Tag <acronym> และ <abbr>ขึ้นมา เพื่อทำการขยายความตัวย่อต่างๆนั้น   <acronym> มาจากคำว่า acronym แปลว่า ชื่อย่อที่ผสมมาจากตัวอักษรขึ้นต้นของแต่ละคำ วิธีใช้งานก็ง่ายแสนง่าย-ระบุ…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน