Programming LanguagePython

การติดตั้ง Python เพื่อเริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษา Python และตัวแปร

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม และสภาพแวดล้อมสำหรับเริ่มต้นพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรม Python สำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม เพื่อศึกษาการทำงานโครงสร้างภาษา Python

บทเรียนการเขียนโปรแกรมภาษา Python ออนไลน์ ภาษาโปรแกรมระดับ High Level Language มีหลากหลายโปรแกรม ตัวเลือกหนึ่งที่นักพัฒนาโปรแกรมเริ่มจะให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นมาอีกระดับนั้นก็คือ Python

python_sh-600x600
ภาษาโปรแกรม Python ถูกพัฒนาครั้งแรกเมื่อปี 1989 โดย Guido van Rossum โดยโครงสร้างของภาษานั้นจะไม่มีการยึดติดกับแพลตฟอร์มที่ใช้ ไม่ว่าจะเป็น Windows, OSX, Linux ก็ตามแต่ ซึ่งการไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์มนี้เองทำให้ Python เป็น Open Source เต็มรูปแบบที่ใช้พัฒนาได้อย่างอิสระ

การเตรียมความพร้อมสำหรับเริ่มต้นเขียนโปรแกรม Python

การเตรียมความพร้อมบนเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเป็นเรื่องจำเป็น และขาดไม่ได้ เราจะสามารถเริ่มต้นใช้งานภาษาโปรแกรม Python ได้นั้นต้องติดตั้งโปรแกรมประมวลผลของมันก่อน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดได้ที่

http://www.python.org/download

pyhon-1-1

เมื่อดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยให้ทำการติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา

pyhon-1-2

pyhon-1-3

pyhon-1-4

หากทำการติดตั้งเสร็จสรรพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราสามารถทดสอบการเขียนโปรแกรมของเราได้จากโปรแกรม PythonIDE โดยตัวอย่างโปรแกรมต่อไปนี้

pyhon-1-5

เราจะพบกับหน้าจอ Editor หรือ IDE สำหรับเขียรโปรแกรมดังนี้

pyhon-1-6

คำสั่งเบื้องต้นสำหรับมือใหม่

# – เป็นคำสั่งสำหรับ Comment บรรทัดของโปรแกรมไว้อธิบายคำสั่งแต่ละส่วน ไม่ถูกนำเอามาเป็นการประมวลผล

>>> #ทดสอบระบบ

 

สำหรับส่วนโครงสร้างของภาษาในการประกาศตัวแปร
สำหรับการประกาศตัวแปรนั้นจะคล้ายกับรูปแบบของภาษาโปรแกรมอื่นๆ นั่นคือห้ามใช้เครื่องหมายต่อไปนี้ในการตั้งชื่อตัวแปร

>>> !,@, #, $, %, ^, &, *, (, ), -, =, \, |, +, ~

การสร้างตัวแปรต้องหลีกห่างคำสงวน ประกอบไปด้วย

>>>and
>>>as
>>>assert
>>>break
>>>class
>>>continue
>>>def
>>>del
>>>elif
>>>else
>>>except
>>>exec
>>>finally
>>>for
>>>from
>>>global
>>>if
>>>import
>>>in
>>>is
>>>lambda
>>>not
>>>or
>>>pass
>>>print
>>>raise
>>>return
>>>try
>>>while
>>>with
>>>yield

ตัวอย่างในการประกาศตัวแปร แบบเบื้องต้น เช่นการใช้ Operation เครื่องหมาย (+,-,*,/) นั้นทำได้ดังนี้

pyhon-1-7

พิจารณา

Python 3.5.0 (v3.5.0:374f501f4567, Sep 13 2015, 02:16:59) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> a = 20
>>> b =15
>>> result = a*b
>>> print (result, end="")
300
>>>

เราเก็บตัวแปร a เป็นประเภทจำนวนเต็ม Integer มีค่าเท่ากับ 20 และตัวแปร b เป็นตัวแปรประเภทเดียวกันมีค่า 15 แล้วสร้างตัวแปรชื่อ result ซึ่งอนุมานว่ามันเป็น Integer เช่นกันมาเก็บค่า a x b (a คูณ b, 20 x 15) แล้วทำการ Print ผลลัพธ์ออกมาด้วยคำสั่ง

>>> print (result, end="")
300

เราจะได้ผลลัพธ์คือค่า 20 x 15 = 300 นั่นเอง ซึ่งเราสามารถใช้ String ร่วมกับการแสดงผลลัพธ์ได้ด้วยคำสั่งต่อไปนี้

pyhon-1-8

วิธีเรียกใช้ก็คือ

>>> a = 20
>>> b = 15
>>> result = a * b
>>> print ()

>>> print ("ผลลัพธ์ของ 20 x 15 คือ", result)
ผลลัพธ์ของ 20 x 15 คือ 300
>>>

สำหรับบทเรียนเบื้องต้นก็คงมีเท่านี้ครับ อยากให้ลองทดสอบการทำงานกันให้คล่องกันสักหน่อยนะครับ

Asst. Prof. Banyapon Poolsawas

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบ และการพัฒนาเกม วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท Daydev Co., Ltd, (เดย์เดฟ จำกัด)

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน