Knowledge

 • Google Voice Search กับ Doraemon กับรางวัล Bronze Award AdFest Award 2013

  Google Voice Search กับ Doraemon รางวัล Bronze Award AdFest Award 2013

  ไอเดียหลักของการค้นหาด้วยเสียง Google Voice Search ที่สามารถ Engage ผู้ใช้ในประเทศญี่ปุ่น และเอเซียได้ด้วยตัวการ์ตูน Doraemon กับรางวัลงาน AdFest Award 2013 ถือว่าเป็น Feature เด่นอีกตีวนตระกูล Google Future Search ที่สอยรางวัล…

  Read More »
 • พัฒนา Open Graph API ของ Facebook ด้วย PHP ฉบับเริ่มต้น ตอนที่ 1

  หลายคนคงต้องการที่อยากจะรู้ว่าการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP เพื่อเชื่อมต่อกับ Open Graph API ของ Facebook นั้นยากหรือไม่ ก่อนอื่นต้องถามตัวคุณเองก่อนว่ามีทักษะในการเขียนภาษาโปรแกรม HTML พื้นฐาน, ภาษาโปรแกรม PHP และ Javascript ที่แน่นแค่ไหน ซึ่งสำหรับบทความนี้อาจจะไม่ได้ต้องการทักษะที่ สูงนัก แต่ก็ต้องการทักษะที่พอจะรู้เรื่องเหล่านี้ระดับเริ่มต้น…

  Read More »
 • รู้จักกับ HTML5 Framework อย่าง Baker และ Laker Compendium

  นับว่าปัจจุบันนี้อัตราธุรกิจที่เติบโตมากขึ้นกว่า 15-20% นั้นคือธุรกิจดิจิตอลคอนเท็นต์ เมื่อตลาดของสื่อแบบดั้งเดิมกำลังต้องปรับตัวให้ทันกับการเติบโต และราคาที่ลดลงของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาอย่าง แท็บเล็ต เช่น Apple iPad, Samsung Galaxy Tab [เกริ่นก่อนว่า จริงๆชื่อ Topic บทความนั้นไม่ใช่ Topic นี้แต่ที่เปลี่ยน ก็เพื่อจะไม่ต้องมาเผชิญกับบุคคลที่ชอบว่าคนอื่นโง่ แต่ไม่รู้ว่าตัวเองนั่นแหละ……

  Read More »
 • A Semantic Legion สารสนเทศบนโลกนี้เริ่มมีนัย

  ช่วงของรอยต่อ หรือ ช่วงเวลาคาบเกี่ยวของการเปลี่ยนแปลงบนโลกออนไลน์ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยฟันเฟืองอันล้ำสมัยของเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเวลาที่พฤติกรรมของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตต้องเตรียมพร้อมเพื่อปรับตัวกับ สื่อ สารสนเทศ และรูปแบบธุรกิจที่กำลังปรับรูปแบบของตัวมันเอง วิธีการดำเนินงาน คุณลักษณะแปลกตา การนำเสนอวิธีใช้งานล้วนแต่ต้องอาศัยความเข้าใจ ระดับหนึ่งในการศึกษา บางครั้งสิ่งที่ปรากฏผ่านรอยต่อระหว่างยุคของเทคโนโลยีนั้นก็ใหม่เกินไป จนต้องรอให้ผู้ใช้งานรุ่นต่อไปที่ไม่ต้องทำใจกับการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเก่ามาสิ่งใหม่ เข้ามาใช้ และปล่อยให้สิ่งเก่าเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงที่พร้อมจะถูกบัญญัติไปกับผู้ใช้งานรุ่นเก่า และบางที สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในช่วงคาบเกี่ยวที่พูดถึงนี้บางสิ่งก็ง่ายต่อการรับรู้ซะจนถูกพวกเรากลืนไปจนลืมไปจนไม่ทันรู้ตัวว่า สิ่งใหม่ แนวคิดใหม่ นวัตกรรมใหม่ มันอยู่กับเราได้ซักพักแล้ว…

  Read More »
 • การพิจารณา แนวคิดเทคโนโลยีเชิงวัตถุ มาพัฒนาร่วมกับชุดโปรแกรมการบิน

  กลุ่มนักพัฒนาระบบโปรแกรมเชิงพาณิชย์ในระบบการบิน บางกลุ่มเริ่มหันมาให้ความสนใจในแนวทางการออกแบบ และ พัฒนาโปรแกรมโดยใช้แนวคิดของ เทคโนโลยีเชิงวัตถุ หรือ Object Oriented Technology หลังจากที่แนวคิดด้านการออกแบบพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุที่กล่าวถึงนี้ จะได้รับความนิยมในภาคอุตสาหกรรมอื่นมาเป็นเวลานานแล้วก็ตาม สำหรับระบบธุรกิจที่สนับสนุนการบิน   ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่เริ่มจะให้ความสำคัญกับแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีนี้ ยังมีความกังวลในด้านความปลอดภัยในการใช้แนวคิดเชิงวัตถุ กับ ตัวเนื้องาน เพราะสำหรับการบินแล้ว ความปลอดภัยในการควบคุมของตัวโปรแกรมสนับสนุนการบินนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่สุด…

  Read More »
 • Business Networks เครือข่ายและโทรคมนาคมในธุรกิจ

  Communication คือกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างบุคคลต่อบุคลหรือบุคคลต่อกลุ่ม โดยใช้สัญลักษณ์ สัญญาณ หรือพฤติกรรมที่เข้าใจกัน การพูดคุย การทักทาย การแสดงอารมณ์ เป็นต้น ส่วน Communications คือ การนำเทคโนโลยี มาช่วยในการสื่อสาร หรืออุปกรณ์การสื่อสารเช่นพวกสิ่งพิมพ์, วิทยุ, ทีวี และสุดท้าย ก็คือ…

  Read More »
 • พฤติกรรมองค์การและความสัมพันธ์กับระบบ MIS

  พฤติกรรมองค์การ หรือ Organization behavior ย่อสั้นๆว่า OB หมายถึง แนวทางในการปฏิบัติของคนในองค์การซึ่งมาจากสิ่งที่คนนำเข้ามาในองค์การ ได้แก่ ความสามารถ ความคาดหวัง ประสบการณ์ในอดีต ค่านิยมร่วม (Share value) ทัศนคติ ความเชื่อ ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการทำงานและสั่งแวดล้อมที่อยู่ภายนอกองค์การ…

  Read More »
 • ปัจจัยด้านกายภาพและจิตวิทยา กับคนในระบบ MIS

  ระบบสารสนเทศ [Information System (IS)] เป็นระบบเทคนิคสังคม (Societechnical Systems) ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ และแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีซึ่งนำมาใช้ภายในสังคม หรือองค์การ โดยมีบุคลากรเป็นผู้จัดเตรียม MIS ฉะนั้นบุคลากรจึงเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดขององค์การ ในบทนี้จะเน้นในด้านการออกแบบ MIS และด้านการปฏิบัติการ (Operation) บุคลากรของ MIS :…

  Read More »
Back to top button

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน