Home / Posts Tagged "xcode5"

วิธีการเขียนเกมด้วย Sprite Kit บน iPhone สำหรับสร้างเกม 2D กับการควบคุมตำแหน่งของตัวละครให้เคลื่อนไปมาเมื่อมีการแตะหน้าจอในตำแหน่งแนวดิ่งได้อย่างง่ายครับ

หลายคนที่ต้องการทำแอพฯ iPhone ตัดต่อคลิปเสียง อาจจะติดที่ทำยังไงจะสร้าง Waveform ของไฟล์เสียงได้ SCWaveFromView ช่วยได้ครับ

UDID เป็นรหัสที่เราไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่บางครั้งเราก็มีเหตุจำเป็นต้องไปดึงมันออกมา พอๆ กับชื่อของเครื่อง เช่น Device Name บน iPhone ครับ

วิธีเขียนแอพพลิเคชันบน iPhone ของเราบน Xcode ให้เรียกวีดีโอ YouTube มาเล่นบนแอพพลิเคชันของเราอย่างง่าย สำหรับนักพัฒนาแอพพลิเคชันบน iPhone ที่กำลังเริ่มต้น

สำหรับเขียนแอพฯ iPhone บน XCode5 และ iOS7 รอบนี้ จะเป็นการสอนวิธีสร้างหน้า Slide View แบบง่าย สำหรับทำหน้า Tutorial บน Apps ครับ