Tag

  • Just UserPhoto of Tag acronym และ abbr ขยายความในเว็บแบบมีมาตรฐาน

    Tag acronym และ abbr ขยายความในเว็บแบบมีมาตรฐาน

    บางครั้ง เราจะมีการใช้คำย่อต่างๆ เช่น HTML, ASP ต่างๆและผู้อ่านบางท่านมักจะไม่ค่อยรู้ว่าตำพวกนี้มันย่อมาจากอะไร HTML เลยมีมาตรฐานขึ้นมาโดยการระบุ Tag <acronym> และ <abbr>ขึ้นมา เพื่อทำการขยายความตัวย่อต่างๆนั้น  

    Read More »
Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน