Home / Posts Tagged "python data"

ภาษาโปรแกรม Python หรือภาษาอื่นๆ อย่าง PASCAL, JAVA หรือภาษา C/C++ มีรูปแบบการรับค่า Input จากแป้นพิมพ์บนคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์มาเก็บไว้ในตัวแปร ทั้ง อักขระ หรือ ตัวเลข เพื่อใช้สำหรับประมวลผล