Home / Posts Tagged "js"

บทเรียนตอนที่ 2 ของการนำ Storage และ Database ของ Firebase มาทำระบบ CMS บนเว็บไซต์ด้วย Javascript หลังจาก Authentication เข้าระบบมาแล้ว

บทเรียนการสร้าง CMS บนเว็บด้วย Javascript ร่วมกับการเก็บข้อมูลเข้า Firebase แบบ JSON ผ่าน Realtime Database และเก็บไฟล์ภาพที่ Storage

ตัวอย่างบทเรียนนี้คือ Labs สำหรับการสร้างหน้า Login และ Signup บนเว็บไซต์ผ่านระบบ Firebase Authentication ของ Google สำหรับผู้เริ่มต้น

บทความ Life Hack! เบาๆ แต่แสบสันวันนี้คือการแนะนำ APIs ของ JavaScript เก๋ๆ มาควบคุมการทำงานของอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือผ่าน Mobile Web Browser 

บทเรียน Workshop การสร้างเกม 3 มิติ ด้วย Unity 3D สาย Javascript กับการสร้างเกมแบบง่ายสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาเกม ตัวอย่างเกมแนว Click to Jump โดยแตะหรือคลิก

บทเรียนเบื้องต้นในการสร้าง Web Application ประเภท Task Manager โดยใช้ Dropbox Datastore API มาพัฒนาร่วมกับ Javascript SDK ของ Dropbox อย่างง่ายสำหรับมือใหม่