Home / Posts Tagged "Java"

Intent Activity เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ นักพัฒนาแอพพลิเคชันบน Android ใช้กันบ่อยเพราะมันคือการ สั่งให้แอพพลิเคชันของเราเปลี่ยนหน้าแสดงผลไปอีกหน้าและส่งค่าได้อีกด้วย

วิธีการใช้งาน Widget WebView สำหรับแสดงผลหน้าเว็บไซต์บน Mobile ของเราผ่านหน้าจอแอพพลิเคชัน Android สำหรับนักพัฒนาที่กำลังเริ่มต้นเขียนแอพพลิเคชันครับ

สำหรับบทความการพัฒนา jQuery Mobile รอบนี้จะพาไปเรียนรู้เครื่องมือง่ายๆ อย่าง ThemeRoller สำหรับปรับแต่งสีสันของ UI ครับ